دریافت اطلاعات ...
 
روابط عمومی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
شنبه ۹ مرداد ۱۴۰۰

عددنما| كرونا و مشكلات اقتصادي با روان مردم چه كرد؟
 
نتايج افكار سنجي وزارت ارشاد در ارديبهشت امسال نشان مي دهد كه 48/3 درصد پاسخ دهندگان به ميزان زيادي احساس مي كنند نسبت به يك سال گذشته از نظر روحي و رواني ضعيف تر و عصبي تر شده اند.
عددنما| كرونا و مشكلات اقتصادي با روان مردم چه كرد؟

عددنما| كرونا و مشكلات اقتصادي با روان مردم چه كرد؟ نتايج افكار سنجي وزارت ارشاد در ارديبهشت امسال نشان مي دهد كه 48/3 درصد پاسخ دهندگان به ميزان زيادي احساس مي كنند نسبت به يك سال گذشته از نظر روحي و رواني ضعيف تر و عصبي تر شده اند.

اعتمادآنلاين|

ش
منبع خبر:
روزنامه اعتماد
   تاریخ: ۱۰:۰۱ - ۳۰/۰۴/۱۴۰۰   بازدید: ۵