دریافت اطلاعات ...
 
روابط عمومی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
دوشنبه ۵ مهر ۱۴۰۰

چه زماني كارمان به اورژانس اجتماعي مي افتد؟
 
معاون امور اجتماعي اداره كل بهزيستي استان زنجان گفت: كودكان و همسران آزارديده، دختران و پسران فراري از منزل و افرادي كه قصد خودكشي دارند يا اقدام به خودكشي كرده اند، بخشي از جامعه هدف اورژانس اجتماعي هستند.
چه زماني كارمان به اورژانس اجتماعي مي افتد؟ سلمان حسيني در گفت وگو با ايسنا، در رابطه با اهميت شكل گيري اورژانس اجتماعي، اظهار كرد: از ويژگي هاي اين اورژانس تخصصي بودن، بموقع بودن عملكرد و در دسترس بودن است. اين بخش قصد دارد مداخلات رواني - اجتماعي را قبل از مداخلات قضايي و انتظامي، در كنار اين مداخلات قرار داده و جايگزين كند.

وي افزود: كنترل و كاهش بحران هاي فردي، خانوادگي، اجتماعي و در دسترس قرار دادن خدمات تخصصي و اورژانسي سازمان بهزيستي براي آحاد جامعه، هدف كلي اورژانس اجتماعي است.

اين مسئول با بيان اينكه برنامه اين اورژانس، تلفيقي از مداخله در بحران، خدمات سيار و خط 123 است، تصريح كرد: افرادي كه قصد خودكشي دارند و يا اقدام به خودكشي كرده اند، زنان و دختران در معرض آسيب و آسيب ديده اجتماعي، زوجين متقاضي طلاق و افراد داراي اختلافات خانوادگي حاد، كودكان آزارديده، همسران آزارديده، دختران و پسران فراري از منزل و ساير افرادي كه در شرايط بحراني قرار دارند، جامعه هدف اورژانس اجتماعي هستند و تحت پوشش خدمات آن قرار مي گيرند.

حسيني با بيان اينكه در صورت تماس با خط 123 اورژانس اجتماعي و گزارش موارد مربوط به گروه هاي هدف، خودروهاي خدمات سيار به محل مربوطه اعزام خواهد شد، ادامه داد: تيم خدمات سيار اورژانس اجتماعي كه متشكل از روان شناس و مددكار است، بعد از اعزام به مكان گزارش شده، به ارائه خدمات مي پردازند و در صورت نياز به خدمات بيشتر، مددجو به مراكز مداخله در بحران ارجاع داده مي شود تا از خدمات مددكاري، روان شناختي، حقوقي، نگه داري و ... بهره مند شود.

معاون امور اجتماعي اداره كل بهزيستي استان زنجان با بيان اينكه در حال حاضر پنج مركز اورژانس اجتماعي و پنج خودروي خدمات سيار در شهرستان هاي زنجان، خدابنده، ابهر، خرم دره و طارم به صورت شبانه روزي آماده ارائه خدمات بوده و خط 123 نيز به صورت شبانه روزي در دسترس همه مردم استان قرار دارد، خاطرنشان كرد: خانواده ها مي توانند در صورت مشاهده موارد مربوط به همسرآزاري، كودك آزاري، خودكشي و فرار، با خط 123 تماس گرفته و موارد را اطلاع دهند. البته بايد به اين نكته توجه داشت كه هويت فرد تماس گيرنده با خط 123 فاش نخواهد شد.

انتهاي پيام
منبع خبر:
ايسنا
   تاریخ: ۰۸:۱۳ - ۰۹/۰۵/۱۴۰۰   بازدید: ۲۲