دریافت اطلاعات ...
 
روابط عمومی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
دوشنبه ۸ خرداد ۱۴۰۲

كمیسیون پزشكی بهزیستی مبنای تعیین نوع و شدت معلولیت است
 
معاون توانبخشی بهزیستی استان زنجان ورود افراد دارای معلولیت به چرخه دریافت خدمات بهزیستی را منوط به تائیدیه كمیسیون پزشكی عنوان كرد.
گل نساء آقامحمدی معاون توانبخشی بهزیستی استان زنجان در دومین دوره آموزشی كمیسیون های پزشكی درسال 1401 ویژه روانشناسان، هدف از برگزاری این دوره را ارتقاء سطح دانش روانشناسان در زمینه تست های روانشناسی و بالا بردن كیفیت و دقت در صحت ارزیابی افراد دارای معلولیت عنوان كرد.

او با بیان اینكه جلسات كمیسیون در كلیه شهرستان های زنجان به طور منظم برگزار می شود، افزود: تعداد افراد متخصص فعال در كمیسیون تشخیص پزشكی بهزیستی 50 نفر است كه از این تعداد 14 نفر متخصص به عنوان مدعو (خارج از سازمان) و 38 نفر متخصص (همكار داخل سازمان) هستند كه در این زمینه فعالیت می كنند.

معاون توانبخشی بهزیستی استان زنجان با بیان اینكه كمیسیون های پزشكی یكی از تخصصی ترین كمیسیون های حوزه توانبخشی است تصریح كرد: اساس كار كمیسیون پزشكی بر مبنای طبقه بندی عملكرد، ناتوانی و سلامت است.

آقامحمدی افزود: اعضای كمیسیون شامل فیزیوتراپ، كاردرمانگر، گفتار درمانگر، شنوایی شناس، روانشناس، روانپزشك و پزشك است و اعضا با توجه به نوع معلولیت در كمیسیون حضور پیدا می كنند.

او ادامه داد: در سال گذشته هزار و 459 پرونده و در 6 ماه اول امسال  700 پرونده در كمیسیون پزشكی تحت بررسی قرار گرفته است.
   تاریخ: ۰۶:۴۷ - ۲۹/۰۶/۱۴۰۱   بازدید: ۸۹