دریافت اطلاعات ...
 
روابط عمومی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
چهارشنبه ۶ مهر ۱۴۰۱
۴ دی
هفته نامه فومن
www.4dey.ir
سرافرازان
هفته نامه سراسری
www.sarafrazannews.ir
آب و توسعه پایدار
نشریه علمی ترویجی
jwsd.um.ac.ir
سلامت
هفته نامه سلامت
www.salamat.ir
استقامت
هفته نامه جنوب شرق کشور
www.esteghamatnews.ir
صبح صادق
هفته نامه نمایندگی ولی فقیه در سپاه
www.ssweekly.ir
آفتاب جنوب
هفته نامه جنوب کشور
www.aftabjnews.ir
صدای آزادی
هفته نامه غرب کشور
www.balout.ir
افق اقتصاد
دو هفته نامه اقتصادی
عصر ارتباط
هفته نامه فناوری اطلاعات و ارتباطات
www.ictnews.ir
آمایش سرزمین
دوفصلنامه دانشگاه تهران
jtcp.ut.ac.ir
مشعل
هفته نامه روابط عمومی وزارت نفت
mashal.mop.ir
آمایش محیط
فصلنامه پژوهشی
ebtp.malayeriau.ac.ir
مطالعات راهبردی
فصلنامه مرکز بررسی های استراتژیک
www.css.ir
بانک و مسکن
هفته نامه خبری، آموزشی بانک مسکن
www.bank-maskan.ir
مطالعات ملی کتابداری
فصلنامه سازمان اسناد و کتابخانه ملی
nastinfo.nlai.ir
پیک سنجش
هفته نامه سازمان سنجش آموزش کشور
peyk.sanjesh.org
میراث جرون
هفته نامه جنوب کشور
www.mirasjaron.ir
چاردیواری
نشریات جام جم
press.jamejamonline.ir
نخست
هفته نامه استان خراسان رضوی
www.nakhostnews.ir
خط حزب الله
هفته نامه موسسه پژوهشی انقلاب اسلامی
farsi.khamenei.ir
نخست ورزشی
هفته نامه ورزشی و هنری
www.nakhostnews.ir
رشد فناوری
فصلنامه تخصصی پارکها و مراکز رشد
www.roshdefanavari.ir
ندای یزد
هفته نامه استان یزد
nedayeyazd.blog.ir
رشد مدیریت مدرسه
ماهنامه آموزشی تحلیلی رشد
www.roshdmag.ir
نسل چهارم
ماهنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات
www.4gnews.ir
زرین مهر
هفته نامه زرین شهر
نسیم امید
هفته نامه سیرجان
www.nasimsirjan.ir
سپهر بردسیر
هفته نامه استان کرمان
www.sepehrbrd.ir
نگارستان
هفته نامه استان کرمان
www.negarestannews.com
سخن تازه
هفته نامه سیرجان
www.sokhanetazeh.com
همبستگی ملت
هفته نامه استان البرز