دریافت اطلاعات ...
 
روابط عمومی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
یکشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۱

توليد محصولات شارژي با حركات بدن انسان به همت محققان ايراني
 
تهران-ايرنا- محققان دانشگاه صنعتي اميركبير براي اولين بار با بررسي امكان توليد جريان الكتريكي از بارگذاري تناوبي كششي و كمانش حاصل از آن در پيزوالكتريك (اثر فشاربرقي PVDF)، موفق به توليد محصولاتي شارژي با حركات بدن انسان شدند.
توليد محصولات شارژي با حركات بدن انسان به همت محققان ايراني تهران-ايرنا- محققان دانشگاه صنعتي اميركبير براي اولين بار با بررسي امكان توليد جريان الكتريكي از بارگذاري تناوبي كششي و كمانش حاصل از آن در پيزوالكتريك (اثر فشاربرقي PVDF)، موفق به توليد محصولاتي شارژي با حركات بدن انسان شدند.

به گزارش گروه علم و آموزش ايرنا از روابط عمومي دانشگاه صنعتي اميركبير، بهرنگ عادلي دانش آموخته دانشگاه صنعتي اميركبير و مجري طرح توليد لايه هاي نانوليفي PVDF/PU به منظور بررسي تأثير بارگذاري تناوبي كششي بر توليد جريان الكتريكي با بيان اينكه جريان الكتريكي از مواد پيزوالكتريك در اثر فشار يا ضربه بر مواد داراي خاصيت پيزوالكتريكي ايجاد مي شود، گفت: هدف از اجراي اين پروژه، بررسي امكان ايجاد جريان الكتريكي از طريق كشش و كمانش حاصل از كشش، در يك ماده پيزوالكتريك بود.

وي درمورد نتايج اين تحقيقات افزود: با ايجاد شرايط مناسب و سرانجام توليد يك لايه ممزوج پليمري از دو نوع پليمر PVDF (پلي وينيليدين فلورايد) و PU (پلي اورتان) كه هر كدام داراي خواص ويژه اي هستند مي توان به لايه اي بهينه جهت بررسي امكان توليد جريان الكتريكي از آن لايه رسيد.

اين محقق اضافه كرد: اين دو پليمر يكي بر اثر فشار جريان ايجاد مي كرد و ديگري ذاتا قابليت اعمال كشش و داراي حالت الاستيكي (كشساني) تا چند برابر طول اوليه را داشت. با امتزاج اين دو و پيدا كردن حدود مناسب براي امتزاج، انتظار مي رفت تغيير كاربري اساسي در استفاده از پيزوالكتريك ايجاد شود.

توليد محصولات شارژي با حركات بدن انسان به همت محققان ايراني

عادلي خاطرنشان كرد: اين تحقيق مرزهاي دانشي استفاده از پيزوالكتريك ها را بهبود بخشيد و زمينه علمي براي ساخت و طراحي بسياري از ساختار هايي را كه نياز به توليد جريان الكتريكي دارند ولي محدوديت حركتي نيز دارند را فراهم كردكه بتوانند از كشش و كمانش براي توليد جريان الكتريكي از يك پيزو الكتريك استفاده كنند.

وي افزود: اين طرح مي تواند به صورت نيمه صنعتي اجرايي شود و كمك كننده تحقيقات ديگر باشد.

مجري طرح توليد لايه هاي نانوليفي يادآور شد: اين طرح و پويش علمي مشابه داخلي و خارجي ندارد و مزيت رقابتي آن فناوري جديد در امتزاج مواد پليمري و توليد جريان الكتريكي به روش نوين و گسترش انواع آلياژهاي پليمري است.

وي به كاربردهاي اين پروژه اشاره كرد و گفت: با استفاده از اين محصول، امكان ساخت شارژهاي باطري قابل اتصال به بدن انسان در لباس هاي ورزشي وجود دارد كه در اثر حركات كششي دست و پا در حين تحرك و يا ورزش به عنوان مثال يك باطري تلفن همراه را شارژ كند.

اين محقق افزود: همچنين با استفاده از نتايج اين تحقيق مي توان نانو سنسورهاي كششي ساخت كه در اثر ايجاد كشش جريان توليد كرده و امكان سنجش ميزان كشش با جريان الكتريكي توليد شده را بدست آورد.

عادلي ادامه داد: با استفاده از اين محصول، امكان توليد انرژي در وسايل كه نياز با شارژ دارند ولي امكان تعويض باتري آنها نيست و يا سخت است، وجود دارد و مي توان از آن مصارف پزشكي مانند باتري هي قلب و ترميم كننده هاي فيزيوتراپي بهره برد.

دكتر علي اكبرقره آقاجي و دكتر علي اصغر اصغريان جدي اعضاي هيات علمي دانشگاه صنعتي اميركبير اساتيد راهنماي اين پروژه تحقيقاتي هستند.

برچسب ها
- دانشگاه صنعتي اميركبير
- محققان ايراني
- نيروي انساني
منبع خبر:
ايرنا
   تاریخ: ۰۸:۵۴ - ۲۷/۰۶/۱۴۰۱   بازدید: ۲۱