دریافت اطلاعات ...
 
روابط عمومی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
یکشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۱

اينفوگرافيك | جوان ترين و پيرترين مناطق تهران | شهر براي حضور سالمندان آماده نيست | مناسب سازي چقدر هزينه برمي دارد؟
 
تهران پيرترين شهر ايران است؛ اين را داده هاي مركز آمار ايران نشان مي دهد؛ با اينكه در سال هاي اخير اخبار مربوط به سالخوردگي اين شهر بارها اعلام شده اما هنوز هم پايتخت در زمينه مناسب سازي گذرهاي شهري براي سالمندان، مناسب نيست و معلولان هم براي تردد آسان و بي دردسر در شهر مشكل دارند.
تهران پيرترين شهر ايران است؛ اين را داده هاي مركز آمار ايران نشان مي دهد؛ با اينكه در سال هاي اخير اخبار مربوط به سالخوردگي اين شهر بارها اعلام شده اما هنوز هم پايتخت در زمينه مناسب سازي گذرهاي شهري براي سالمندان، مناسب نيست و معلولان هم براي تردد آسان و بي دردسر در شهر مشكل دارند.

سالمند همشهري آنلاين - مجيد جباري : بر اساس اطلاعات مركز آمار ايران در سال 1398، ميانگين جمعيت سالمندان كشور 6.1 درصد است كه اين رقم در تهران براي جمعيت 65 سال و بالاتر، چيزي در حدود 8 درصد را نشان مي دهد. به اين ترتيب، تهران 1.9 درصد پيرتر از ميانگين كشوري است و با داشتن بيش از يك ميليون سالمند، در بالاي جدول پيرترين شهرهاي ايران قرار مي گيرد. از سوي ديگر بررسي جمعيت تهران از 6 دهه پيش تاكنون نيز از رشد جمعيت سالمندان در پايتخت حكايت دارد و كارشناسان بر اين باروند كه در صورت ادامه اين روند، تهران در 2 دهه آينده 3 برابر سالخورده تر مي شود. با اينكه در سال هاي اخير هشدارهاي مربوط به سالخوردگي تهران بارها از سوي مقامات و رسانه ها اعلام شده اما به هر حال مديران و برنامه ريزان شهري هنوز هم در زمينه مناسب سازي مسيرها و گذرهاي شهري نتوانسته اند رضايت سالمندان، معلولان و اقشار خاص را براي تردد آسان و بي دردسر در فضاهاي عمومي جلب كنند.

پروژه ها بدون مناسب سازي اجرا نشوند رئيس كميسيون شهرسازي و معماري شوراي اسلامي شهر تهران با بيان اينكه توجه به مناسب سازي معابر و دسترسي هاي شهر بايد در اولويت مديريت شهري باشد، گفت: «هيچ پروژه اي نبايد اجرا شود مگر اينكه به پيوست آن، حقوق گروه هاي هدف (سالمندان و معلولان) رعايت شود.»

مهدي عباسي در گفت وگو با همشهري آنلاين توضيح داد: «همچنين ساختمان هايي كه در شهر ساخته مي شوند بايد الزامات خدماتي و رفاهي سالمندان و معلولان در آن رعايت شده باشد. البته بخشي از اين اقدامات در شهر در حال اجراست و بخشي هم كه انجام نشده و در آن عقب ماندگي هايي احساس مي شود، بايد مورد توجه ويژه تري قرار بگيرد. البته هم شوراي شهر و هم شهرداري اين موضوع را در اولويت قرار داده و شاهد آن هم پيش بيني احكام، تكاليف و رديف هايي است كه در بودجه سال جاري تعيين شده است.»

اين عضو شوراي شهر تهران تاكيد كرد: «مناسب سازي معابر و مسيرهاي شهري اولويت ما در شوراي شهر است و پيگير آن هستيم؛ فقط بايد اين رويكرد را تقويت كنيم.»

مديران خودشان را جاي سالمندان بگذارند رئيس كميسيون شهرسازي و معماري شوراي اسلامي شهر تهران گفت: «يكي ديگر از راهكارها اين است كه مناسب سازي محورها و گذرهاي اصلي كه شناسايي شده اند، در دستور كار قرار بگيرند. در برخي معابر مي بينيم برخي از گذرهاي فرعي مورد توجه قرار گرفته اما همچنان گذرهاي اصلي مورد غفلت است؛ يا گذرهاي اصلي هنوز كامل نشده، بعضا به گذرهاي فرعي توجه شده است. بنابراين با توجه به كمبود منابع، اختصاص منابع به گذرهاي اصلي و دسترسي هاي شهر براي معلولان و سالمندان و مناسب سازي اين دسترسي ها و معابر، مي تواند بخشي از اين مشكل را برطرف كند.»

اينفوگرافيك | جوان ترين و پيرترين مناطق تهران | شهر براي حضور سالمندان آماده نيست | مناسب سازي چقدر هزينه برمي دارد؟

عباسي ادامه داد: «به عقيده من، مديران شهري بايد از نگاه يك سالمند، معلول و اقشارخاص در شهر حضور يابند تا بتوانند الزامات و نيازهاي شهر را شناسايي كنند. خودشان را يك روز به عنوان يك معلول يا سالمند در نظر بگيرند و در شهر تردد كنند تا متوجه نقاط ضعف شهر شهر بشوند. مديران بايدخودشان را جاي معلولان فرض كنند و ببيننند كه در طول روز يك معلول يا سالمند چه نيازهايي براي تردد در شهر دارد و از چه خدماتي بايد بهره ببرد. در اين صورت اگر مدير شهري چنين رويكردي داشته باشند، به باور من، دغدغه لازم براي مناسب سازي در شهر شكل مي گيرد.»

هزينه بالاي مناسب سازي پياده روها آنطور كه حامدسليمي سرپرست اداره كل معماري و ساختمان شهرداري تهران درباره مناسب سازي معابر و فضاهاي شهري پايتخت مي گويد: «طرح مناسب سازي مقرر است در دو گروه معابر اصلي (حدود 1500 كيلومتر طول معبر، معادل حدود 3000 كيلومتر پياده رو) و معابر فرعي (حدود 3500 كيلومتر طول معبر معادل حدود 7000 كيلومتر پياده رو) صورت گيرد كه اين اقدامات به بيش از 13 هزار ميليارد تومان بودجه نياز دارد. البته اولويت بندي اقدامات معابر اصلي در 9 فاز و معابر فرعي در 12 فاز انجام شده و به تناسب تامين بودجه امكان اجراي يك يا چند فاز در هر سال وجود دارد.»

اينفوگرافيك زير، جمعيت سالخوردگان به تفكيك مناطق 22گانه پايتخت را نشان مي دهد و ضرورت مناسب سازي گذرها، خيابان ها و فضاهاي عمومي شهر و همچنين توسعه زيرساخت هاي رفاهي و خدماتي به سالمندان و معلولان را در اين مناطق را يادآوري مي كند. براين اساس، مناطق 6، 7 و يك به ترتيب در رتبه اول تا سوم پيرترين مناطق تهران قرار دارند و از طرف ديگر، مناطق 19، 22 و 4 به ترتيب جزو 3منطقه جوان تهران هستند. با اين حساب در فهرست مناطق 22 گانه تهران، منطقه6 پيرترين و منطقه19 جوان ترين مناطق تهران به شمار مي آيند.
منبع خبر:
همشهري
   تاریخ: ۱۰:۱۳ - ۲۷/۰۶/۱۴۰۱   بازدید: ۲۳