دریافت اطلاعات ...
 
روابط عمومی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
چهارشنبه ۶ مهر ۱۴۰۱

كميسيون پزشكي بهزيستي مبناي تعيين نوع و شدت معلوليت است
 
معاون توانبخشي بهزيستي استان زنجان ورود افراد داراي معلوليت به چرخه دريافت خدمات بهزيستي را منوط به تائيديه كميسيون پزشكي عنوان كرد.
گل نساء آقامحمدي معاون توانبخشي بهزيستي استان زنجان در دومين دوره آموزشي كميسيون هاي پزشكي درسال 1401 ويژه روانشناسان، هدف از برگزاري اين دوره را ارتقاء سطح دانش روانشناسان در زمينه تست هاي روانشناسي و بالا بردن كيفيت و دقت در صحت ارزيابي افراد داراي معلوليت عنوان كرد.

او با بيان اينكه جلسات كميسيون در كليه شهرستان هاي زنجان به طور منظم برگزار مي شود، افزود: تعداد افراد متخصص فعال در كميسيون تشخيص پزشكي بهزيستي 50 نفر است كه از اين تعداد 14 نفر متخصص به عنوان مدعو (خارج از سازمان) و 38 نفر متخصص (همكار داخل سازمان) هستند كه در اين زمينه فعاليت مي كنند.

معاون توانبخشي بهزيستي استان زنجان با بيان اينكه كميسيون هاي پزشكي يكي از تخصصي ترين كميسيون هاي حوزه توانبخشي است تصريح كرد: اساس كار كميسيون پزشكي بر مبناي طبقه بندي عملكرد، ناتواني و سلامت است.

آقامحمدي افزود: اعضاي كميسيون شامل فيزيوتراپ، كاردرمانگر، گفتار درمانگر، شنوايي شناس، روانشناس، روانپزشك و پزشك است و اعضا با توجه به نوع معلوليت در كميسيون حضور پيدا مي كنند.

او ادامه داد: در سال گذشته هزار و 459 پرونده و در 6 ماه اول امسال  700 پرونده در كميسيون پزشكي تحت بررسي قرار گرفته است.
   تاریخ: ۰۶:۴۷ - ۲۹/۰۶/۱۴۰۱   بازدید: ۶