دریافت اطلاعات ...
 
روابط عمومی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
یکشنبه ۹ بهمن ۱۴۰۱

معرفي برترين هاي دانشگاه علوم توانبخشي و سلامت اجتماعي در هفته پژوهش
 
برترين هاي دانشگاه علوم توانبخشي و سلامت اجتماعي در مراسم گراميداشت هفته پژوهش در اين دانشگاه معرفي و تقدير شدند.
معرفي برترين هاي دانشگاه علوم توانبخشي و سلامت اجتماعي در هفته پژوهش به گزارش ايسنا، دكتر رباب تيموري، دبير اجرايي برنامه هفته پژوهش دانشگاه علوم توانبخشي و سلامت اجتماعي در اين مراسم كه با حضور سرپرست دانشگاه، معاونان، رؤساي مراكز تحقيقاتي، محققان، اعضاي هيات علمي پژوهشي و كارشناسان معاونت تحقيقات و فناوري اين دانشگاه برگزار شد، گفت: برترين هاي معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه براساس شاخص هاي تعيين شده در بخش هاي «سرآمد علمي، محقق برتر، محقق جوان برتر، محقق برتر غيرهيات علمي، طرح هاي تحقيقاتي اثرگذار، مطالعه بزرگ مبتني بر جمعيت، مركز برتر تحقيقاتي (براساس امتياز كل ارزشيابي)، مركز برتر تحقيقاتي (براساس همكاري با معاونت تحقيقات و فناوري)، گروه آموزشي برتر (به جهت همكاري با معاونت تحقيقات و فناوري)، هيات علمي برتر (به جهت همكاري با معاونت تحقيقات و فناوري)، هيات علمي برتر حوزه اخلاق در پژوهش، مجله برتر، كتاب برتر تاليفي» انتخاب شدند.

دكتر تيموري افزود: برترين ها طبق شاخص هاي ديگر بخش ها شامل «همكاري در تاليف كتاب چاپ شده بين المللي ايندكس در اسكوپوس، داور برتر فناوري، دانشجوي برتر كميته تحقيقات دانشجويي/فناوري، دانشجوي فعال داراي بالاترين توليد علمي در دوره تحصيل، خلاصه سياستي (شاخص ترجمان دانش ارزشيابي وزارت بهداشت، توليد رسانه، پيشكسوت پژوهشي، مدير باسابقه در معاونت تحقيقات و فناوري، كارشناس برتر معاونت تحقيقات و فناوري، معاون سابق تحقيقات و فناوري» نيز انتخاب و معرفي شدند.

وي خاطر نشان كرد: كارگروهي كه به منظور تدوين شاخص ها و انتخاب برترين ها تشكيل شده بود، از اواسط آبان ماه امسال كار تدوين شاخص هاي هريك از بخش ها را آغاز كرد و سپس، با تهيه چك ليست، مدارك و مستندات، نسبت به انتخاب برترين ها اقدام شد.

به نقل از دانشگاه علوم توانبخشي و سلامت اجتماعي، برترين هاي معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم توانبخشي و سلامت اجتماعي بر اساس شاخص هاي تعيين شده در هر بخش، عبارت بودند از:

منتخب فدراسيون سرآمدان علمي ايران – رياست جمهوري:

دكتر حسين نجم آبادي

محقق برتر هيات علمي منتخب:

دكتر آفاق علوي، دكتر مهشيد فروغان و دكتر يدالله ابوالفتحي ممتاز

محقق برتر هيات علمي شايسته تقدير:

دكتر مروئه وامقي، دكتر مهرداد فرخي، دكتر مسعود فلاحي خشكناب، دكتر محمدسعيد خانجاني، دكتر محمدعلي محمدي قره قاني، دكتر كيانوش عبدي، دكتر رضا فداي وطن، دكتر طليعه ظريفيان، دكتر فريبا يادگاري

محقق برتر جوان (ضريب كا و هيات علمي تا پايه 5 ):

دكتر زهرا جرجران شوشتري، دكتر زهره فتاحي و دكتر محمد ساعتچي

محقق برتر غير هيات علمي:

دكتر صفورا خمسه، نيلوفر بزاز زادگان، مرضيه محسني

محققان غيرهيات علمي شايسته تقدير:

خديجه جلال وند، نوشين نيك زاد، دكتر رباب تيموري، دكتر مريم رنجبر، دكتر پوريا رضا سلطاني، دكتر آتوسا زيرك و دكتر شهرزاد پاكجويي

طرح هاي پژوهشي اثرگذار:

دكتر مليحه عرشي، دكتر پيام روشنفكر (با 2 طرح)، دكتر ناهيد رحماني، دكتر ميرطاهر موسوي، دكتر مرضيه شيرازي خواه (با 2 طرح)، دكتر فرحناز محمدي و دكتر حسين نجم آبادي

مطالعه بزرگ مبتني بر جمعيت:

دكتر احمد دلبري، دكتر نسيبه زنجري (با 2 طرح)، دكتر حسين نجم آبادي، دكتر مهدي نوروزي و دكتر حميدرضا خانكه (با 2 طرح)

مركز تحقيقات برتر بر اساس امتياز ارزشيابي مراكز:

مركز تحقيقات ژنتيك – دكتر حسين نجم آبادي

مركز SDH - دكتر اكبر بيگلريان

مركز تحقيقات برتر بر اساس همكاري با معاونت تحقيقات و فناوري:

مركز تحقيقات مديريت رفاه اجتماعي – دكتر مروئه وامقي

گروه آموزشي برتر بر اساس همكاري با معاونت تحقيقات و فناوري:

گروه آموزشي مددكاري اجتماعي – دكتر محمد سبزي خوشنامي

هيات علمي برتر (به جهت همكاري با معاونت تحقيقات و فناوري):

دكتر غلامرضا قائد اميني، دكتر زهرا جرجران شوشتري و دكتر محسن واحدي

هيات علمي برتر حوزه اخلاق در پژوهش:

دكتر علي خاجي

مجله برتر:

مجله سالمند – با سردبيري دكتر يدالله ابوالفتحي ممتاز

مجله IRJ – با سردبيري دكتر محمود بهرامي زاده

كتاب برتر تاليفي:

معصومه صادقي پور رودسري (كتاب سندرم هاي شايع سالمندي بر اساس منابع طب سالمندان و سالمندشناسي)

همكاري در تاليف كتاب چاپ شده بين المللي ايندكس در اسكوپوس:

دكتر پيام روشنفكر

داور برتر فناوري:

افشين نعمتي، دكتر زهرا قربانپور، دكتر ناهيد رحماني، زهرا حلاج، احد خلجي، دكتر فاطمه عظيمي، ساره يوسفي زاده و مهندس رضا اسكوئي زاده

دانشجوي برتر كميته تحقيقات دانشجويي و فناوري:

مهسا طهماسبي وند، آيدا قاسمي، هاجر صادقي و زهرا علي اكبرزاده آراني

دانشجوي فعال داراي بالاترين توليد علمي در دوران تحصيل:

سعيده سادات مرتضوي

خلاصه سياستي:

مركز تحقيقات سلامت در حوادث و بلايا – دكتر حميدرضا خانكه رئيس مركز

راهنماي باليني:

گروه گفتاردرماني – دكتر فريبا يادگاري

دكتر طليعه ظريفيان

توليد رسانه:

دكتر آفاق علوي

پيشكسوت پژوهشي:

دكتر فرين سليماني، استاد تمام پژوهشي

كارشناسان برتر:

دكتر مرضيه گلچين، دكتر شهرزاد پاكجويي، محمد حاجي باقر، منصوره غفاري، آمنه محمودي لارستاني

قدرداني از مدير سابق تحقيقات و فناوري دانشگاه:

دكتر فريبا يادگاري

قدرداني از معاون سابق تحقيقات و فناوري دانشگاه:

دكتر حميدرضا خرم خورشيد

قدرداني از مديران ستادي معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه:

دكتر كيانوش عبدي، دكتر فرهاد طباطبايي قمشه، دكتر عطيه اشتري و دكتر ناهيد رحماني.

انتهاي پيام
منبع خبر:
ايسنا
   تاریخ: ۱۳:۱۵ - ۰۲/۱۰/۱۴۰۱   بازدید: ۴۳