دریافت اطلاعات ...
 
روابط عمومی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
شنبه ۹ مرداد ۱۴۰۰
كارشناس حوزه خانواده، بر بازخواني مباحث علمي و عقلي عفاف و آموزش مهارت هاي زندگي تاكيد كرد

كارشناس حوزه خانواده و جمعيت، در نشست مجازي '' تجربه آرامش '' كه همزمان با هفته عفاف و حجاب و با حضور ۶۰ تن از كاركنان دانشگاه و مراكز تابعه برگزار شد، بازخواني مباحث علمي و عقلي عفاف و آموزش مهارت هاي زندگي در عرصه سلامت اجتماعي بانوان را مورد تاكيد قرار داد.

به گزارش خبرنگار وبداي دانشگاه علوم توانبخشي و سلامت اجتماعي، مرضيه عزتي وظيفه خواه در اين نشست گفت: در جامعه امروز، وضعيت آسيب هاي اجتماعي و شرايط به گونه اي است كه بهترين فرصت براي بررسي عقلي و علمي موضوعات حجاب و عفاف در جامعه، فلسفه و ضرورت آن در ايام منسوب به هفته عفاف و حجاب است كه اين مهم، نوعي يادآوري است.

وي اظهار داشت: متاسفانه جبهه مخالف، همه تلاش خود را براي زير سئوال بردن عفت ايراني و خانواده مسلمان مد نظر قرار داده و اصطلاح '' نيزه انگليسي سرنيزه رضاخاني '' كه براي قائله گوهرشاد مطرح مي شود، گواه اين مطلب است.

عزتي همچنين گفت: در حال حاضر، رسانه و فضاي مجازي توأمان با هنر، به استخدام سيستم استعماري در آمده تا تاثيرعفاف بر خانواده سالم، سلامت روان، جامعه مستحكم و سلامت اجتماعي را كمرنگ تر نشان دهد.

اين مدرس حوزه خانواده و جمعيت افزود: حجاب، يكي از مقوله هاي عفاف است و با توجه به فرارسيدن هفته عفاف و حجاب، نظر به ايام ذي الحجه و تشكيل زندگي حضرت علي (ع) و حضرت زهرا (س)، مي توان سبك زندگي اهل بيت را براي استحكام خانواده، بازخواني كرد.

كارشناس ارشد حوزه زنان در ادامه بيان كرد: عفت در جامعه و خانواده، باعث آرامش نسبي و آرامش الهي وعده داده شده در قرآن است و با توجه به تحقيقات متعدد، مي توان بررسي تجربه عقلي و علمي عفاف و حجاب، بازگشت غرب به مقوله عفاف و ...را براي جامعه دانشگاهي تبيين نمود.

وي، '' امنيت، آرامش، تمركز افراد در كارهاي اجتماعي، سلامت سازماني، استحكام و بهبود روابط خانواده با جامعه، افزايش راندمان كاري، كاهش آسيب هاي اجتماعي، تربيت فرزندان سالم و با اعتماد به نفس، و ارتقاي سلامت اجتماعي '' را از فوايد آثار عفاف و خويشتن داري در جامعه عنوان كرد.

عزتي، '' استمرار آگاهي از مهارت هاي زندگي، مهارت نه گفتن، مهارت خويشتن داري و عزت نفس '' را از موضوع هاي مهم و آموزش هاي اساسي بانوان جامعه دانست.

وي اظهار داشت: بازخواني و بررسي عقلي و تجربي مقوله هاي عفاف، بسيار حائز اهميت است، بعنوان مثال، به تازگي كشور نروژ قانوني را به تصويب رسانده كه براساس آن، بايد هر دستكاري يا تغييري توسط تكنيك هاي ويرايش بر روي تصويري از شكل، اندازه يا پوست بدن انسان، اعلام شود .

بگفته وي، اين قانون ماه گذشته با ۷۲ راي موافق نسبت به ۱۵ راي مخالف در پارلمان نروژ تصويب شد و وزارت كودكان و خانواده اين كشور اعلام كرده است كه '' ويرايش تصاوير در پايين آوردن اعتماد به نفس، احساس عدم رضايت و افزايش اضطراب نقش مهمي ايفا مي كند و اميدواريم اين قانون بتواند اثر خوبي بر آسيب هاي ناشي از تبليغات، به خصوص روي كودكان و نوجوانان داشته باشد ''.

عزتي افزود: همچنين طبق گزارش وزارت كودكان و خانواده نروژ، '' بي اشتهايي''، سومين دليل متداول مرگ و مير در ميان دختران جوان نروژي است و'' فشار رواني '' براي دستيابي به بدن زيبا، يكي از مباحث مهم جامعه اين كشور در سال هاي اخير بوده است.

اين كارشناس حوزه خانواده با بيان اين مطلب، بر اهميت نقش رسانه و الگوها در ايجاد سلامت فردي و اجتماعي تاكيد كرد و در ادامه، پاسخگوي برخي سئوال ها و شبهات كاركنان در فضاي مجازي شد.

انتهاي پيام/
 
منبع/نویسنده:
گلرخ - نعیمی پور/دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
 
تاریخ: ۲۸/۰۴/۱۴۰۰   بازدید: ۷