دریافت اطلاعات ...
 
روابط عمومی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
شنبه ۹ مرداد ۱۴۰۰
ابتکار    
تهران، ایران - www.ebtekarnews.com
خوزی ها    
اهواز، ایران -
ابرار    
تهران، ایران - www.abrarnews.com
دريا    
بندرعباس، ايران - www.daryanews.ir
ابرار اقتصادی    
تهران ، ایران - www.abrarnews.com
دریای اندیشه    
بندرعباس، ایران - www.daryayeandisheh.ir
ابرار ورزشی    
تهران ، ایران - www.abrarnews.com
دنياي اقتصاد    
تهران، ایران - www.donya-e-eqtesad.com
اترک    
بجنورد، ایران - www.atrakdaily.ir
دنیای هوادار    
کرج، ایران - www.donyayehavadar.ir
اتفاقیه خراسان شمالی    
بجنورد، ایران - www.ekna.ir
دیار پاکان    
چالوس، ایران - www.diyarepakan.ir
اخبار اصفهان    
اصفهان، ایران - www.esfahan-news.com
راه مردم    
تهران، ایران - www.newsrahemardom.ir
اخبار صنعت    
تهران، ایران - www.akhbaresanat.ir
رسالت    
تهران، ایران - www.resalat-news.com
آراز آذربایجان    
ارومیه، ایران - www.arazeazarbaijan.com
روزگار معدن    
تهران، ایران - www.madandaily.com
آرمان ملی    
تهران، ایران - www.armanmeli.ir
رویش ملت    
تهران، ایران - www.rooyeshemellat.ir
اسکناس    
تهران، ایران - www.eskenasnewspapaer.com
زاینده رود    
اصفهان، ایران - www.zayanderoud.com
آسیا    
تهران، ایران - www.asianews.ir
ساقی آذربایجان    
تبریز، ایران - www.saghieazarbaijan.ir
اصفهان زيبا    
اصفهان، ايران - www.isfahanziba.ir
سایه    
تهران، ایران - www.sayeh-news.com
اطلاعات    
تهران، ایران - www.ettelaat.com
سبزینه    
تهران، ایران - www.sabzineh.org
اعتدال    
تهران، ایران - www.etedaldaily.ir
سپهر غرب    
همدان، ایران - www.sepehrgharb.ir
اعتماد    
تهران، ایران - www.etemadnewspaper.ir
سپید    
تهران، ایران - www.sepidweekly.ir
آفتاب اقتصادی    
تهران، ایران - www.aftabeghtesadi.com
ستاره صبح    
تهران، ایران - www.setaresobh.ir
آفتاب يزد    
تهران، ایران - www.aftabeyazd.ir
سراج    
کاشان، ایران - www.serajonline.com
آفرینش    
تهران، ایران - www.afarineshdaily.ir
سوال و جواب    
رشت، ایران - www.soaljavabdaily.ir
افکار    
تهران، ایران - www.afkarpress.ir
سياست روز    
تهران، ایران - www.siasatrooz.ir
اقتصاد بومی    
اهواز، ایران - www.eghtesadboominews.ir
سیمای شهر    
اصفهان، ایران - www.presssimayeshahr.ir
اقتصاد پویا    
تهران، ایران - www.eghtesad-pooya.com
شرق    
تهران، ایران - www.sharghdaily.ir
اقتصاد سرآمد    
تهران، ایران - www.eghtesadesaramad.ir
شهر آرا    
مشهد، ایران - www.shahrara.com
اقتصاد کیش    
کیش، ایران - www.eghtesad-kish.ir
شیراز نوین    
شیراز، ایران - www.shiraznovinnews.ir
اقتصاد مردم    
تهران، ایران - www.eghtesademardom.com
صبح امروز خراسان رضوی    
مشهد، ایران - www.sobhe-emrooz.ir
اقتصاد ملی    
تهران، ایران - www.eghtesademeli.com
صبح ساحل    
بندرعباس، ايران - www.sobhesahel.com
اقتصاد و سازندگی    
تهران، ایران -
صبح كاسپین    
رشت، ایران - www.sobh-caspian.ir
الوفاق    
تهران ، ایران - www.al-vefagh.com
صدای اصلاحات    
تهران، ایران - http://www.hmeslahat.com
امتیاز    
تهران، ایران - www.emtiazdaily.ir
صدای ملت    
خرم آباد، ایران - www.sedayemellat.com
امروز    
تهران، ایران - http://www.emrooz.today
عصر اصفهان    
اصفهان، ایران - www.asreesfahannews.ir
امروز خراسان جنوبی    
بیرجند، ایران - www.birjandtoday.ir
عصر اقتصاد    
تهران، ایران - www.asre-eqtesad.com
امین    
تبریز، ایران - www.aminnews.ir
عصر ایرانیان    
تهران، ایران - www.asre-iranian.ir
آواي خراسان جنوبي    
بيرجند، ايران - www.ava-khorasanjonoobi.com
عصر توسعه    
تهران، ایران - www.asretosee.ir
ایده روز    
تهران، ایران -
عصر رسانه    
تهران، ایران - www.asrerasaneh.ir
ايران    
تهران، ایران - www.iran-newspaper.com
عصر مردم    
شيراز، ايران - www.asremardom.com
ایران دیلی ( Iran Daily )    
تهران ، ایران - www.iran-daily.com
فراز اقتصاد    
تهران، ایران - www.farazeghtesad.ir
ایران نیوز ( Iran News )    
تهران، ایران - www.irannewsdaily.com
فرصت امروز    
تهران، ایران - www.forsatnet.ir
ایران ورزشی    
تهران ، ایران - www.iran-varzeshi.com
فرهیختگان    
تهران، ایران - www.farheekhtegan.ir
ایمان    
قم، ایران - http://www.imandaily.ir
فرهیختگان ورزشی    
تهران، ایران -
باختر    
کرمانشاه، ایران - www.bakhtardaily.ir
فناوران اطلاعات    
تهران، ایران - www.itmen.ir
بامداد جنوب    
بوشهر، ایران - www.bamdaddaily.com
فوتبالز    
تهران، ایران -
بشارت نو    
تهران، ایران - www.besharate-no.ir
فوق العاده    
تهران، ایران -
بشارت یزد    
یزد، ایران - www.besharateyazd.com
قدس    
تهران، ایران - www.qudsonline.ir
بهار    
تهران، ایران - www.baharnewspaper.com
كار و كارگر    
تهران، ایران - www.karvakargar.ir
پنجره نو    
رشت، ایران - www.panjereyeno.com
كارون    
اهواز - تهران، ايران - www.karoondaily.ir
پیام آشنا    
کرج، ایران - www.payamonline.net
كاغذ وطن    
كرمان، ایران -
پیام زمان    
تهران، ایران - www.zamandaily.ir
كائنات    
تهران، ایران - www.kaenat.ir
پیام سپیدار    
کرج، ایران - www.p-sepidar.ir
كرمان امروز    
كرمان، ایران - www.kermanemrooz.com
پیام عسلویه    
بوشهر، ایران - www.payameasalooye.ir
كسب و كار    
تهران، ایران - www.biznews.ir
پیام ما    
کرمان، ایران - www.payamema.ir
كيهان    
تهران، ایران - www.kayhannews.ir
پیشرو    
ساری، ایران - www.pishrodaily.ir
كیهان بین الملل    
تهران، ایران - www.kayhan.ir
تجارت    
تهران، ایران - www.tejaratonline.ir
كیهان عربی    
تهران، ایران - www.kayhanalarabi.ir
تعادل    
تهران، ایران - www.taadolnewspaper.ir
گسترش صمت    
تهران، ایران - www.smtnews.ir
تفاهم    
تهران، ایران - www.tafahomnews.com
گلشن مهر    
گرگان، ايران - www.golshanemehr.ir
تماشا    
شیراز، ایران - www.tamashanewspaper.ir
گیلان امروز    
رشت، ایران - www.gilan-today.com
تهران تايمز (Tehran Times)    
تهران، ايران - www.tehrantimes.com
مردم سالاري    
تهران، ایران - www.mardomsalari.com
توریسم    
تهران، ایران - www.nowtourism.com
مستقل    
تهران، ایران - www.mostaghelnewspaper.ir
توسعه ایرانی    
تهران، ایران - www.toseeirani.ir
مناقصه مزایده    
تهران، ایران - www.2rooznameh.ir
ثروت    
تهران، ایران - www.servatdaily.ir
مهد آزادی    
تبریز، ایران - www.mahdazadi.ir
جام جم    
تهران، ایران - www.jamejamonline.ir
مهد تمدن    
تبریز، ایران - www.asanews.ir
جمله    
تهران، ایران - www.jomlehonline.ir
مواجهه اقتصادی    
تهران، ایران -
جمهور    
تهران، ایران - www.jomhoordaily.ir
نسیم    
رشت، ایران - www.nasimnews.com
جمهوري اسلامي    
تهران، ایران - www.jomhourieslami.com
نصف جهان    
اصفهان ، ایران - www.nesfejahan.net
جهان اقتصاد    
تهران، ایران - www.jahaneghtesad.com
نقش    
تهران، ایران - www.naghshdaily.ir
جهان صنعت    
تهران، ایران - www.jahanesanat.com
نوآوران    
تهران، ایران - www.noavarannews.com
جوان    
تهران، ایران - www.javanonline.ir
نور خوزستان    
اهواز، ايران - www.noordaily.ir
حرف    
ساری، ایران - www.harfonline.ir
هدف و اقتصاد    
تهران، ایران - www.hadafeconomic.com
حسبان    
تهران ، ایران - www.hosbanesf.ir
هگمتانه    
همدان، ايران - www.hegmataneh-news.ir
حمایت    
تهران، ایران - www.hemayat.net
همدان پيام    
همدان، ايران - www.hamedanpayam.com
خبر بانوان    
تهران، ایران -
همدلی    
تهران، ایران - www.hamdelidaily.ir
خبر جنوب    
تهران، ایران - www.khabarads.ir
همشهري    
تهران، ایران - www.hamshahrionline.ir
خبر شمال    
ساری، مازندران - www.khabare-shomal.ir
وارش    
ساری، ایران - www.vareshnews.ir
خراسان    
مشهد و تهران، ایران - www.khorasannews.com
وحدت    
اهواز، ایران - www.vahdatdaily.ir
خراسان جنوبی    
بیرجند، ایران - www.khorasannews.com
وطن امروز    
تهران، ايران - www.vatanemrooz.ir
خراسان رضوی    
مشهد، ایران - www.khorasannews.com
ولايت    
قزوين، ايران - www.velaiatnews.com
خراسان شمالی    
بجنورد، ایران - www.khorasannews.com
یادگار امروز    
خرم آباد، ایران - www.yadegaremrooz.ir
خراسان ورزشی    
مشهد، ایران - www.khorasannews.com
یاقوت وطن    
اصفهان، ایران - www.asreesfahannews.ir
خریدار    
تهران، ایران - www.kharidaar.ir