دریافت اطلاعات ...
 
روابط عمومی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
یکشنبه ۹ بهمن ۱۴۰۱
اخبار اصفهان    
اصفهان، ایران - www.esfahan-news.com
بشارت یزد    
یزد، ایران - www.besharateyazd.com
آرمان ملی    
تهران، ایران - www.armanmeli.ir
پیام آشنا    
کرج، ایران - www.payamonline.net
اسکناس    
تهران، ایران - www.eskenasnewspapaer.com
پیام زمان    
تهران، ایران - www.zamandaily.ir
آسیا    
تهران، ایران - www.asianews.ir
پیام سپیدار    
کرج، ایران - www.p-sepidar.ir
اصفهان امروز    
اصفهان، ايران - www.esfahanemrooz.ir
تفاهم    
تهران، ایران - www.tafahomnews.com
اطلاعات    
تهران، ایران - www.ettelaat.com
جام جم    
تهران، ایران - www.jamejamonline.ir
اعتماد    
تهران، ایران - www.etemadnewspaper.ir
جهان صنعت    
تهران، ایران - www.jahanesanat.com
آفتاب اقتصادی    
تهران، ایران - www.aftabeghtesadi.com
خبر جنوب    
تهران، ایران - www.khabarads.ir
آفتاب يزد    
تهران، ایران - www.aftabeyazd.ir
خراسان شمالی    
بجنورد، ایران - www.khorasannews.com
آفرینش    
تهران، ایران - www.afarineshdaily.ir
دنياي اقتصاد    
تهران، ایران - www.donya-e-eqtesad.com
افکار    
تهران، ایران - www.afkarpress.ir
رسالت    
تهران، ایران - www.resalat-news.com
اقتصاد پویا    
تهران، ایران - www.eghtesad-pooya.com
زاینده رود    
اصفهان، ایران - www.zayanderoud.com
اقتصاد سرآمد    
تهران، ایران - www.eghtesadesaramad.ir
ستاره صبح    
تهران، ایران - www.setaresobh.ir
اقتصاد کیش    
کیش، ایران - www.eghtesad-kish.ir
سياست روز    
تهران، ایران - www.siasatrooz.ir
اقتصاد مردم    
تهران، ایران - www.eghtesademardom.com
شهروند    
تهران، ايران - www.shahrvand-newspaper.ir
اقتصاد ملی    
تهران، ایران - www.eghtesademeli.com
فرهیختگان    
تهران، ایران - www.farheekhtegan.ir
امروز    
تهران، ایران - http://www.emrooz.today
كار و كارگر    
تهران، ایران - www.karvakargar.ir
آواي خراسان جنوبي    
بيرجند، ايران - www.ava-khorasanjonoobi.com
كرمان امروز    
كرمان، ایران - www.kermanemrooz.com
ایده روز    
تهران، ایران -
گیلان امروز    
رشت، ایران - www.gilan-today.com
ايران    
تهران، ایران - www.iran-newspaper.com
مردم سالاري    
تهران، ایران - www.mardomsalari.com
ایران نیوز ( Iran News )    
تهران، ایران - www.irannewsdaily.com
نقش اقتصاد    
تهران، ایران - www.naghshdaily.ir
ایران ورزشی    
تهران ، ایران - www.iran-varzeshi.com
نوآوران    
تهران، ایران - www.noavarannews.com
باختر    
کرمانشاه، ایران - www.bakhtardaily.ir
هفت صبح    
تهران، ایران - www.7sobh.com
بامداد جنوب    
بوشهر، ایران - www.bamdaddaily.com
همشهري    
تهران، ایران - www.hamshahrionline.ir
بشارت کیش    
کیش، ایران -
وارش    
ساری، ایران - www.vareshnews.ir
بشارت نو    
تهران، ایران - www.besharate-no.ir