دریافت اطلاعات ...
 
روابط عمومی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
دوشنبه ۸ خرداد ۱۴۰۲
ابتکار    
تهران، ایران - www.ebtekarnews.com
خبر جنوب    
تهران، ایران - www.khabarads.ir
ابرار    
تهران، ایران - www.abrarnews.com
خبر شمال    
ساری، مازندران - www.khabare-shomal.ir
ابرار اقتصادی    
تهران ، ایران - www.abrarnews.com
خراسان    
مشهد و تهران، ایران - www.khorasannews.com
ابرار ورزشی    
تهران ، ایران - www.abrarnews.com
خراسان رضوی    
مشهد، ایران - www.khorasannews.com
اخبار اصفهان    
اصفهان، ایران - www.esfahan-news.com
خراسان شمالی    
بجنورد، ایران - www.khorasannews.com
اخبار صنعت    
تهران، ایران - www.akhbaresanat.ir
دریا    
بندرعباس، ایران - www.daryanews.ir
آذربایجان    
تبریز، ایران - www.azarbaidgan.ir
دنیای اقتصاد    
تهران، ایران - www.donya-e-eqtesad.com
آرمان ملی    
تهران، ایران - www.armanmeli.ir
راه مردم    
تهران، ایران - www.newsrahemardom.ir
اسکناس    
تهران، ایران - www.eskenasnewspapaer.com
رسالت    
تهران، ایران - www.resalat-news.com
اصفهان امروز    
اصفهان، ایران - www.esfahanemrooz.ir
زاینده رود    
اصفهان، ایران - www.zayanderoud.com
اصفهان زیبا    
اصفهان، ایران - www.isfahanziba.ir
ساقی آذربایجان    
تبریز، ایران - www.saghieazarbaijan.ir
اطلاعات    
تهران، ایران - www.ettelaat.com
ستاره صبح    
تهران، ایران - www.setaresobh.ir
اعتماد    
تهران، ایران - www.etemadnewspaper.ir
سیاست روز    
تهران، ایران - www.siasatrooz.ir
آفتاب اقتصادی    
تهران، ایران - www.aftabeghtesadi.com
شرق    
تهران، ایران - www.sharghdaily.ir
آفتاب یزد    
تهران، ایران - www.aftabeyazd.ir
شهر آرا    
مشهد، ایران - www.shahrara.com
آفرینش    
تهران، ایران - www.afarineshdaily.ir
شهروند    
تهران، ایران - www.shahrvand-newspaper.ir
افکار    
تهران، ایران - www.afkarpress.ir
شیراز نوین    
شیراز، ایران - www.shiraznovinnews.ir
اقتصاد پویا    
تهران، ایران - www.eghtesad-pooya.com
صبح ساحل    
بندرعباس، ایران - www.sobhesahel.com
اقتصاد سرآمد    
تهران، ایران - www.eghtesadesaramad.ir
عصر اصفهان    
اصفهان، ایران - www.asreesfahannews.ir
اقتصاد کیش    
کیش، ایران - www.eghtesad-kish.ir
عصر ایرانیان    
تهران، ایران - www.asre-iranian.ir
اقتصاد مردم    
تهران، ایران - www.eghtesademardom.com
عصر مردم    
شیراز، ایران - www.asremardom.com
اقتصاد ملی    
تهران، ایران - www.eghtesademeli.com
فراز اقتصاد    
تهران، ایران - www.farazeghtesad.ir
امتیاز    
تهران، ایران - www.emtiazdaily.ir
فرصت امروز    
تهران، ایران - www.forsatnet.ir
امروز    
تهران، ایران - http://www.emrooz.today
فرهیختگان    
تهران، ایران - www.farheekhtegan.ir
آوای خراسان جنوبی    
بیرجند، ایران - www.ava-khorasanjonoobi.com
فرهیختگان ورزشی    
تهران، ایران -
ایده روز    
تهران، ایران -
فناوران اطلاعات    
تهران، ایران - www.itmen.ir
ایران    
تهران، ایران - www.iran-newspaper.com
قدس    
تهران، ایران - www.qudsonline.ir
ایران نیوز ( Iran News )    
تهران، ایران - www.irannewsdaily.com
كار و كارگر    
تهران، ایران - www.karvakargar.ir
ایران ورزشی    
تهران ، ایران - www.iran-varzeshi.com
كائنات    
تهران، ایران - www.kaenat.ir
باختر    
کرمانشاه، ایران - www.bakhtardaily.ir
كرمان امروز    
كرمان، ایران - www.kermanemrooz.com
بامداد جنوب    
بوشهر، ایران - www.bamdaddaily.com
كسب و كار    
تهران، ایران - www.biznews.ir
بشارت کیش    
کیش، ایران -
كیهان    
تهران، ایران - www.kayhannews.ir
بشارت نو    
تهران، ایران - www.besharate-no.ir
گل    
تهران، ایران - www.goaldaily.ir
بشارت یزد    
یزد، ایران - www.besharateyazd.com
گیلان امروز    
رشت، ایران - www.gilan-today.com
پیام آشنا    
کرج، ایران - www.payamonline.net
مردم سالاری    
تهران، ایران - www.mardomsalari.com
پیام زمان    
تهران، ایران - www.zamandaily.ir
مناقصه مزایده    
تهران، ایران - www.2rooznameh.ir
پیام سپیدار    
کرج، ایران - www.p-sepidar.ir
مهد تمدن    
تبریز، ایران - www.asanews.ir
پیام عسلویه    
بوشهر، ایران - www.payameasalooye.ir
مواجهه اقتصادی    
تهران، ایران -
پیام ما    
کرمان، ایران - www.payamema.ir
نصف جهان    
اصفهان ، ایران - www.nesfejahan.net
تجارت    
تهران، ایران - www.tejaratonline.ir
نقش اقتصاد    
تهران، ایران - www.naghshdaily.ir
تعادل    
تهران، ایران - www.taadolnewspaper.ir
نوآوران    
تهران، ایران - www.noavarannews.com
تفاهم    
تهران، ایران - www.tafahomnews.com
هفت صبح    
تهران، ایران - www.7sobh.com
تماشا    
شیراز، ایران - www.tamashanewspaper.ir
همدلی    
تهران، ایران - www.hamdelidaily.ir
جام جم    
تهران، ایران - www.jamejamonline.ir
همشهری    
تهران، ایران - www.hamshahrionline.ir
جمهوری اسلامی    
تهران، ایران - www.jomhourieslami.com
هنرمند    
تهران، ایران - www.honarmandonline.ir
جهان اقتصاد    
تهران، ایران - www.jahaneghtesad.com
وارش    
ساری، ایران - www.vareshnews.ir
جهان صنعت    
تهران، ایران - www.jahanesanat.com
وطن امروز    
تهران، ایران - www.vatanemrooz.ir
جوان    
تهران، ایران - www.javanonline.ir