دریافت اطلاعات ...
 
روابط عمومی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
دوشنبه ۵ مهر ۱۴۰۰
۴ دی
هفته نامه فومن
www.4dey.ir
سخن تازه
هفته نامه سیرجان
www.sokhanetazeh.com
آب و توسعه پایدار
نشریه علمی ترویجی
jwsd.um.ac.ir
سرافرازان
هفته نامه سراسری
www.sarafrazannews.ir
آب و فاضلاب
فصلنامه علمی پژوهشی
www.wwjournal.ir
سرند
ماهنامه تحلیلی
www.sarandmonthly.com
اتحاد جنوب
هفته نامه جنوب کشور
www.ettehadjonoub.ir
سلامت
هفته نامه سلامت
www.salamat.ir
آتشکار
هفته نامه داخلی ذوب آهن اصفهان
www.esfahansteel.com
سیروان
هفته نامه استان کردستان
www.sirwanweekly.com
آتیه نو
نشریه سازمان تامین اجتماعی
www.tamin.ir
سیمای بانکداری
ماهنامه تحلیلی
آزمایشگاه و تشخیص
فصلنامه علمی تخصصی
www.labdiagnosis.ir
شما
هفته نامه حزب موتلفه اسلامی
www.shoma-weekly.ir
اطلاعات بورس
هفته نامه اقتصادی
شهرآرا محله
هفته نامه محلی شهرداری مشهد
www.shahrara.com
اعتبار
هفته نامه سیاسی اقتصادی
www.etebaronline.com
شهریران
هفته نامه استان اصفهان
آفتاب جنوب
هفته نامه جنوب کشور
www.aftabjnews.ir
صبح صادق
هفته نامه نمایندگی ولی فقیه در سپاه
www.ssweekly.ir
افق اقتصاد
دو هفته نامه اقتصادی
صدای آزادی
هفته نامه غرب کشور
www.balout.ir
افق حوزه
هفته نامه خبری حوزه های علمیه
www.ofoghhawzah.com
عبرت های عاشورا
دو هفته نامه انصار ولایت
www.ebratha.org
اقتصاد و بیمه
ماهنامه اقتصادی
www.eghtesadobimeh.ir
عصر ارتباط
هفته نامه فناوری اطلاعات و ارتباطات
www.ictnews.ir
اكتشاف و تولید نفت و گاز
ماهنامه علمی شركت ملی نفت
ekteshaf.nioc.ir
فناوری نانو
ماهنامه معاونت علمی ریاست جمهوری
www.nano.ir
آمایش سرزمین
دوفصلنامه دانشگاه تهران
jtcp.ut.ac.ir
قاب کوچک
نشریات جام جم
press.jamejamonline.ir
آمایش محیط
فصلنامه پژوهشی
ebtp.malayeriau.ac.ir
قاف قلم
هفته نامه فرهنگی اجتماعی
www.hamraznews.ir
امنیت فناوری اطلاعات
ماهنامه فناوری اطلاعات
newsroom.shabakeh.net
قفسه کتاب
ضمیمه کتاب روزنامه جام جم
www.jamejamonline.ir
امید زندگی
مجله امید زندگی
كلیك
نشریات جام جم
press.jamejamonline.ir
آینده نگر
ماهنامه اتاق بازرگانی تهران
www.tccim.ir
كیاست
هفته نامه سراسری
www.kiyasat.com
آیینه یزد
هفته نامه استان یزد
www.ayazd.com
گزارش ارزی
نشریه بانک مرکزی
www.cbi.ir
بانک و مسکن
هفته نامه خبری، آموزشی بانک مسکن
www.bank-maskan.ir
گنجینه اسناد
فصلنامه علمی پژوهشی
ganjineh.nlai.ir
بندر و دریا
ماهنامه حوزه صنعت حمل و نقل دریایی
bandarvadarya.pmo.ir
مجلس و راهبرد
فصلنامه مرکز پژوهش های مجلس
nashr.majles.ir
پاسارگاد
هفته نامه استان کرمان
www.pasargadnews.ir
مجله دانشکده پزشکی اصفهان
هفته نامه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
jims.mui.ac.ir
پیام آب نوش
نشریه داخلی آب و فاضلاب شیراز
abfa-shiraz.ir
مشعل
هفته نامه روابط عمومی وزارت نفت
mashal.mop.ir
پیک برق
هفته نامه داخلی توانیر
www.tavanir.org.ir
مطالعات راهبردی
فصلنامه مرکز بررسی های استراتژیک
www.css.ir
پیک سنجش
هفته نامه سازمان سنجش آموزش کشور
peyk.sanjesh.org
مطالعات ملی کتابداری
فصلنامه سازمان اسناد و کتابخانه ملی
nastinfo.nlai.ir
پیوست
ماهنامه اطلاع رسانی پژوهشی فرهنگی
www.peivast.com
مناطق آزاد
هفته نامه اقتصادی
www.freezonesnews.com
تاسیسات نیوز
هفته نامه الکترونیکی تاسیسات
www.tasisatnews.com
مهدیار
هفته نامه آذربایجان شرقی
تپش
ویژه نامه هفتگی حوادث و آسیب های اجتماعی جام جم
press.jamejamonline.ir
نارنجی
هفته نامه داخلی سایپا
www.saipa-azin.com
تدبیر تازه
هفته نامه اقتصادی اجتماعی
www.tadbiretaze.ir
نخست
هفته نامه استان خراسان رضوی
www.nakhostnews.ir
چاردیواری
نشریات جام جم
press.jamejamonline.ir
نخست ورزشی
هفته نامه ورزشی و هنری
www.nakhostnews.ir
چوک
ماهنامه الکترونیک ادبیات داستانی
www.chouk.ir
ندای یزد
هفته نامه استان یزد
nedayeyazd.blog.ir
حیات طیبه
هفته نامه تخصصی ولایت ایثار شهادت
www.afsaran.ir
نسل چهارم
ماهنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات
www.4gnews.ir
خط حزب الله
هفته نامه موسسه پژوهشی انقلاب اسلامی
farsi.khamenei.ir
نسیم امید
هفته نامه سیرجان
www.nasimsirjan.ir
خون
فصلنامه مرکز تحقیقات انتقال خون
www.bloodjournal.ir
نگارستان
هفته نامه استان کرمان
www.negarestannews.com
رشد آموزش تربیت بدنی
فصلنامه تربیت بدنی
www.roshdmag.ir
نوجوانه
ضمیمه نوجوان جام جم
press.jamejamonline.ir
رشد فناوری
فصلنامه تخصصی پارکها و مراکز رشد
www.roshdefanavari.ir
نوسان
هفته نامه استان اصفهان
رشد مدیریت مدرسه
ماهنامه آموزشی تحلیلی رشد
www.roshdmag.ir
نی ریزان فارس
هفته نامه شهر نی ریز
www.neyrizanfars.com
رفاه
ماهنامه داخلی بانک رفاه کارگران
www.refah-bank.ir
هفتواد
هفته نامه استان کرمان
www.haftvadnews.ir
زرین مهر
هفته نامه زرین شهر
همبستگی ملت
هفته نامه استان البرز
زندگی سلام
ضمیمه روزنامه خراسان
zendegisalem.khorasannews.com
وطن یولی
دوهفته نامه فرهنگی
سپهر بردسیر
هفته نامه استان کرمان
www.sepehrbrd.ir