دریافت اطلاعات ...
 
روابط عمومی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
دوشنبه ۵ مهر ۱۴۰۰

با افت تحصيلي دانش آموزان در دوران كرونا چه بايد كرد؟
 
هيچ چيز نمي تواند جاي آموزش حضوري در مدارس را بگيرد، جبر حاصل از بيماري كرونا معضلاتي را از جمله افت تحصيلي پيش روي دانش آموزان به ويژه در سنين و پايه هاي پايين تر، خانوداه ها و نظام آموزشي قرار داده است كه در سال هاي آينده متوجه اثرات آن خواهيم شد.
با افت تحصيلي دانش آموزان در دوران كرونا چه بايد كرد؟

به گزارش گروه وبگردي باشگاه خبرنگاران جوان، با وقوع بحران كرونا و آموزش مجازي طي تقريبا دو سال، افت تحصيلي دانش آموزان دغدغه جدي خانواده ها و نظام آموزشي در سال تحصيلي جديد خواهد بود.

با توجه به اينكه شيوه غالب آموزشي در كشور آموزش حضوري بوده است و دانش آموزان تا قبل از آن از اين نوع آموزش بهره مند ميشده اند لذا با وقوع همه گيري بحران كرونا و چاره انديشي نظام آموزشي براي جلوگيري از تعطيلي آموزش در فضاي مجازي تمهيداتي براي ادامه آموزش به شكلي غير حضوري با پلتفرم هاي خاص اجرايي شد.

بر همه آشكار و مبرهن است كه هيچ چيز نمي تواند جاي آموزش حضوري در مدارس را بگيرد، جبر حاصل از بيماري كرونا معضلاتي را پيش روي دانش آموزان به ويژه در سنين و پايه هاي پايين تر، خانوداه ها و نظام آموزشي قرار داده است كه در سال هاي آينده متوجه اثرات ان خواهيم شد.

اگر چه كه افت تحصيلي دانش آموزان مقاطع مختلف تحصيلي با مجازي شدن آموزش متفاوت بود، اما آنچه كه آشكار بود مشكلاتي است كه دانش آموزان ابتدايي به ويژه درپايه اول و دوم طي اين دوسال داشته اند.
كودكان و نوجواناني كه در مقاطع مختلف تحصيلي به حضور در كلاس درس و نظارت مستقيم معلمان عادت داشتند با تغيير فضاي آموزش از مدرسه به دنياي مجازي، علاقه كمتري به آموزش نشان داده اند. اما دانش آموزاني كه هنوز درك صحيحي از فضاي كلاس، مدرسه و آموزش نداشته اند مشكلات بيشتري را تجربه كرده اند.

اين دانش آموزان با توجه به اينكه درك درستي از مدرسه و كلاس نداشتند از همان آغاز سال تحصيلي به جاي معلم يك وسيله هوشمند و به جاي همكلاسي ها والدين را كنار خود داشتند از اين رو نه فضاي آموزشي را حس كردند و نه خود را در فضاي رقابتي ديدند.
علي رغم تلاش هاي شبانه روزي كادر آموزشي و معلمان و مربيان، اما تدريس هاي مجازي آنچنان كيفيتي نداشته است. همين موضوع موجب شد تا بسياري از دانش آموزان در مقاطع پايه اي دچار مشكل شوند.

تدوين برنامه منظم از سوي آموزش و پرورش در سال تحصيلي جديد

آنچه حياتي به نظر مي آيد لزوم تدوين برنامه هاي براي رفع نواقص در حوزه آموزش مجازي است و يكي از متوليان مهم اين حوزه نيز وزارت آموزش و پرورش مي باشد.
رضوانه حكيم زاده معاون ابتدايي وزير آموزش و پرورش افت تحصيلي دانش آموزان را تأييد مي كند و مي گويد: چندي پيش به استان ها ابلاغ كرديم تا مديران مدارس دانش آموزان را مورد ارزيابي كيفي قرار دهند. بر اساس اين ارزيابي دانش آموزاني كه از حمايت خانواده هايشان برخوردار بودند و اولياي آن ها وقت بيشتري برايشان مي گذاشتند به لحاظ علمي در سطح بالاتري از دانش آموزاني بودند كه خانواده هايشان بي سواد بودند. متأسفانه دانش آموزان در مقطع ابتدايي در مهارت هاي خواندن و نوشتن دچار مشكل شده اند.

وي درباره برنامه هاي جبراني وزارتخانه براي اين افت تحصيلي مي گويد: برنامه ريزي براي استان ها بويژه استان هاي محروم داريم تا دانش آموزان بتوانند خواندن و نوشتن را تقويت كنند.

از دانشجويان دانشگاه فرهنگيان و خيرين فرهنگي در مناطق كمك خواهيم گرفت تا برنامه هاي آموزشي ما را در مناطق اجرايي كنند البته براي سال تحصيلي آينده هم برنامه ريزي خواهيم كرد و در حال حاضر در حال تنظيم برنامه سال بعد هستيم و حتماً به اين موضوع هم رسيدگي مي كنيم.

ابراهيم مولايي كارشناس حوزه آموزش در اين زمينه در گفتگو با خبرنگار ما گفت: دانش آموزان ابتدايي به دليل شرايط سني و مقطع آموزشي كه دارند بايد در كلاس هاي حضوري آموزش ببينند و ارتباط موثري با معلم براي آموزش بهتر برقرار كنند.

وي ادامه داد: آسيبي كه متوجه نو آموزان در مدارس شده است در سال تحصيلي جديد مي تواند به عنوان معضلي اساسي نظام آموزشي كشور را درگير كند. علاوه بر مشكلات روحي و رواني اين دانش آموزان به جهت فشاري كه از سوي والدين متحمل شدند و همچنين دوري از هم سن و سالان منجر شد كه نوعي بي رغبتي نيز در برخي از آنان به موضوع آموزش و مدرسه نيز ايجاد شود.
وي در پايان گفت: از اين رو مدارس مي توانند با در نظر گرفتن دوره هاي كوتاه مدت بر اين مشكل تا حدود زيادي فائق آيند.

جبران عقب ماندگي در فرصت باقي مانده

با توجه به اينكه آموزش در ارديبهشت ماه خاتمه يافته است و دانش آموزان زماني را نيز براي فراغت در اختيار داشته اند لذا ضروري است در ماه پاياني تابستان مدارس زماني را براي جبران عقب افتادگي و افت تحصيلي دانش آموزان در نظر بگيرند از اين رو دانش آموزان پايه هاي پايين تر از جمله اول ابتدايي و دوم ابتدايي مي توانند با رعايت زمان بندي مشخص در قالب گروه هاي كوچك در مدرسه حضور پيدا كرده و مشكلات اموزشي خود را برطرف كنند.

همراهي والدين

والدين در شرايط موجود نيز مي توانند برنامه منظم و مدوني در كنار برنامه اي كه مدارس در جهت پيشرفت و جلوگيري از افت تحصيلي دانش آموزان است ترتيب ببيند. موانع موجود و موثر در راه تلاش و رغبت كودك خود را كشف كرده و سعي در مرتفع كردند آن نمايند.
از اين رو نياز است براي كاهش اثرات مخرب افت تحصيلي و معضلاتي كه مي تواند در آينده متوجه نظام آموزشي كشور شود همه و همه تلاش كنند تا در مدت كوتاهي بتوانند به نتيجه مثبت برسند.

منبع: ميزان
   تاریخ: ۱۱:۲۰ - ۰۶/۰۵/۱۴۰۰   بازدید: ۱۴