دریافت اطلاعات ...
 
روابط عمومی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
یکشنبه ۹ بهمن ۱۴۰۱

30 درصد معلولان تحت پوشش بهزيستي به مناسب سازي محيط زندگي نياز دارند
 
تهران- ايرنا - رييس گروه دسترسي و مناسب سازي دفتر توانمندسازي سازمان بهزيستي كشور گفت: بالغ بر يك ميليون و 600 هزار نفر داراي معلوليت تحت پوشش اين سازمان هستند كه براساس آمار، 30 درصد اين افراد به اقدامات مناسب سازي محيط زندگي نياز دارند.
30 درصد معلولان تحت پوشش بهزيستي به مناسب سازي محيط زندگي نياز دارند تهران- ايرنا - رييس گروه دسترسي و مناسب سازي دفتر توانمندسازي سازمان بهزيستي كشور گفت: بالغ بر يك ميليون و 600 هزار نفر داراي معلوليت تحت پوشش اين سازمان هستند كه براساس آمار، 30 درصد اين افراد به اقدامات مناسب سازي محيط زندگي نياز دارند.

علي مشيري رودسري در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: مناسب سازي محيط زندگي از سال 91 در دستور كار دفتر توانمندسازي معلولين قرار گرفت و اعتبار مربوط به اين فعاليت تامين شد. در حال حاضر تلاش مي شود كه هر سال بتوان قسمتي از اين نيازها را پوشش داد.

وي ادامه داد: مناسب سازي محيط خانه با تغييرات در معماري و بازطراحي محيط متناسب با نوع و محدوديت هاي عملكرد فرد معلول انجام مي پذيرد. بديهي است بسياري از تغييرات، نيازمند تامين تجهيزات مناسب سازي مانند بالابر، وسايل فعاليت هاي روزمره زندگي و تجهيزات مرتبط با معلوليت هاي هوشي رشدي، جسمي حركتي، حسي و شناختي است. جهت انجام و تكميل فعاليت مذكور تامين اعتبار در زمان مناسب مسير مي شود.

رييس گروه دسترسي و مناسب سازي دفتر توانمندسازي سازمان بهزيستي گفت: انجام تغييرات محيطي به زندگي مستقل افراد كمك كرده و به رفاه خانواده هاي آنان منجر مي شود، از سوي ديگر انجام مطلوب مناسب سازي محيط زندگي به كاهش تقاضا از خدمات مراقبتي در منزل و مراكز مراقبتي منجر مي شود.

به گفته مشيري، از وظايف اصلي كارشناسان اين دفتر، ارايه مشاوره و الگو جهت تغيير در معماري محيط زندگي متناسب با شرايط و محدوديت هاي عملكردي افراد داراي معلوليت براي گروه هاي مختلف معلولين است به نحوي كه فرد بتواند فعاليت هاي روزمره زندگي خود را با وسايل كمكي تا حد امكان به طور مستقل انجام دهد.

وي در ادامه به اقدامات انجام شده اشاره كرد و گفت: لحاظ كردن تجهيزات فعاليت هاي روزمره زندگي (وسايل انطباقي) جهت انجام فعاليت روزمره زندگي در دستورالعمل مناسب سازي محيط منزل، ارتقاي سقف پرداخت كمك هزينه مناسب سازي مسكن به 200 ميليون ريال در سال به افراد واجد شرايط دستورالعمل وآموزش كارشناسان و مددكاران در سطح استان و شهرستان و آشنايي آنان به مفاهيم روز مناسب سازي و زندگي مستقل از جمله اقدامات اين دفتر است.

رييس گروه دسترسي و مناسب سازي دفتر توانمند سازي سازمان بهزيستي خاطرنشان كرد: همچنين پوشش سالانه حدودا 15 هزارنفر از افراد واجد شرايط از اين خدمت و ارايه سالانه حدود 5000 مورد تجهيزات انطباقي جهت گروه مختلف معلولين (بينايي، شنوايي، جسمي حركتي، ذهني و سالمندان) و آموزش مددكاران و كارشناسان مختلف سطوح مختلف استاني، تسهيلگران برنامه توانبخشي مبتني بر جامعه، مددكاران مثبت زندگي از ديگر اقدامات بهزيستي جهت مناسب سازي محيط زندگي است.

مشيري به برنامه هاي آينده اين دفتر اشاره كرد و افزود: استفاده از ظرفيت شركت هاي دانش بنيان در زمينه تجهيزات مرتبط با مناسب سازي، فعال كردن شركت ها و توليد كنندگان در سطح استان هاي كشور و استفاده از ظرفيت هاي شركاي كاري خارج از سازمان جهت انجام طرح هاي مناسب سازي از جمله برنامه هاي آتي اين دفترخواهد بود.
منبع خبر:
ايرنا
   تاریخ: ۱۲:۴۵ - ۰۲/۱۰/۱۴۰۱   بازدید: ۳۵