دریافت اطلاعات ...
 
روابط عمومی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
شنبه ۵ اسفند ۱۴۰۲

وب دا - مشکلات اجتماعی سالمندان در کنار مقوله بهداشت و درمان ، جای کار دارد
 
روند افزایشی جمعیت سالمندان در کشور و چالش های تامین نیازهای این قشر طی سال های آینده ،موضوعی اساسی است و باید در کنار مشکلات بهداشت و درمان ، مشکلات اجتماعی سالمندی را نیز درنظرگرفت.
معاون آموزشی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی: مشکلات اجتماعی سالمندان در کنار مقوله بهداشت و درمان ، جای کار دارد
روند افزایشی جمعیت سالمندان در کشور و چالش های تامین نیازهای این قشر طی سال های آینده ،موضوعی اساسی است و باید در کنار مشکلات بهداشت و درمان ، مشکلات اجتماعی سالمندی را نیز درنظرگرفت.به گزارش خبرنگار وبدای دانشگاه، دکتر حمیدرضا خرم خورشید معاون آموزشی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی در نشست معرفی" کهورت میانسال تا سالمندی " که همزمان با گرامیداشت روز جهانی سالمند، به همت مرکز تحقیقات سالمندی، در دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی برگزار شد، گفت: با توجه به اینکه سونامی سالمندی نزدیک است و در آینده، سالمندان، پیرتر و آسیب پذیرتر خواهند بود و هزینه ها نیز بیشتر خواهد شد، متولیان کشور در کنار پرداختن به مشکلات سیستم بهداشت و درمان این گروه ،باید مشکلات اجتماعی سالمندان را نیز رصد کنند و به فکر حل مساله برای این گروه ها باشند.

وی با تشریح گام های ابتدایی راه اندازی کهورت سالمندی اردکان گفت: سیستم کهورت سالمندی اردکان با مجاهدت های دکتر دلبری رئیس مرکز تحقیقات سالمندی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی و برحسب توسعه تحقیقات در راستای پاسخگویی علمی به نیاز سالمندان آغاز به کار کرد .

دکتر خرم خورشید تصریح کرد: کهورت سالمندی با 6000 دیتا و نمونه فرصتی مطلوب برای مطالعات سالمندی است و باید قدر نمونه های بیولوژیک را بدانیم .

وی در نشست طرح کوهورت از میانسالی تا سالمندی اردکان افزود: سالمندی، دوران حساسی از زندگی است و مطالعه مسائل و نیازهای این مرحله یک ضرورت اجتماعی محسوب می شود ولی در جامعه، علیرغم رشد جمعیت سالمندان و تغییرات هرم جمعیتی، توجه مناسبی به نیازهای سالمندان به عنوان یکی از گروه های آسیب پذیر نمی شود.

وی با اشاره به دقت بالا در طراحی پرسشنامه های کهورت سالمندی اردکان، گفت : این طرح در راستای غربالگری سلامت در تمام ابعاد ازجمله جسمانی، روان شناختی و اجتماعی افراد میان سال موردبررسی قرار می گیرد و هدف کلی اجرای طرح کوهورت، شناخت و تبیین عوامل تأثیرگذار بر سلامت جسمانی، روانی و اجتماعی سالمند با بررسی فرآیند گذار از میان سالی به سالمندی است.

عضو هیئت علمی گروه آموزشی ژنتیک دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی اظهار کرد: در طرح کوهورت، ابعاد مختلف سلامت میانسالان و سالمندان به صورت یک مطالعه طولی و آینده نگر موردبررسی قرار می گیرد و 6000داده بیولوژیکی فرصتی ارزشمند برای محققان است و باید با ملاحظات خاص و تعیین ضوابطی از آن بهره گرفت و امید است این مطالعات گامی در راستای رفع مشکلات سالمندان جامعه باشد.
منبع خبر:
وب دا
   تاریخ: ۱۱:۵۹ - ۱۵/۰۷/۱۴۰۲   بازدید: ۷۴