دریافت اطلاعات ...
 
روابط عمومی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
دوشنبه ۵ مهر ۱۴۰۰

دانشجويان علوم توانبخشي ثبت نام وام تامين اجتماعي را تكميل كنند
 
شرايط تكميل پيش ثبت نام وام تامين اجتماعي دانشجويان دكتري تخصصي (Ph.D) و دستياري دانشگاه علوم توانبخشي و سلامت اجتماعي اعلام شد.
دانشجويان علوم توانبخشي ثبت نام وام تامين اجتماعي را تكميل كنند شرايط تكميل پيش ثبت نام وام تامين اجتماعي دانشجويان دكتري تخصصي (Ph.D) و دستياري دانشگاه علوم توانبخشي و سلامت اجتماعي اعلام شد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از دانشگاه علوم توانبخشي و سلامت اجتماعي، hداره رفاه دانشجويي دانشگاه علوم توانبخشي و سلامت اجتماعي، شرايط تكميل پيش ثبت نام وام تامين اجتماعي دانشجويان دكتري تخصصي (Ph.D) و دستياري دانشگاه را اعلام كرد.

دانشجويان دكتري تخصصي (Ph.D) و دستياري اين دانشگاه كه پيش ثبت نام وام بيمه تامين اجتماعي را انجام داده اند، بايد تعهد محضري وزارت بهداشت در قسمت فرم هاي سايت بوستان به آدرس https://boostan.uswr.ac.ir را دانلود كرده و با يك ضامن كه شرايط ضامن در انتها فرم تعهد محضري ذكر شده است، به دفترخانه مراجعه كنند.

سپس، اصل تعهد محضري خود را تا تاريخ 11 مردادماه 1400 به اداره رفاه دانشگاه علوم توانبخشي و سلامت اجتماعي ارسال كنند.
منبع خبر:
خبرگزاري مهر
   تاریخ: ۱۴:۵۳ - ۰۳/۰۵/۱۴۰۰   بازدید: ۲۲