دریافت اطلاعات ...
 
روابط عمومی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
یکشنبه ۹ بهمن ۱۴۰۱

ضرورت فعال سازي دانشجويان در عرصه فناوري
 
معاون تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم توانبخشي و سلامت اجتماعي با اعلام افزايش طرح هاي مصوب مراكز تحقيقاتي اين دانشگاه، گفت: در طرح هاي كميته تحقيقات دانشجويي بايد فعالسازي دانشجويان را در اولويت قرار دهيم، ضمن اين كه درصدد فعال سازي دانشجويان در عرصه فناوري نيز هستيم.
ضرورت فعال سازي دانشجويان در عرصه فناوري
معاون تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم توانبخشي و سلامت اجتماعي با اعلام افزايش طرح هاي مصوب مراكز تحقيقاتي اين دانشگاه، گفت: در طرح هاي كميته تحقيقات دانشجويي بايد فعالسازي دانشجويان را در اولويت قرار دهيم، ضمن اين كه درصدد فعال سازي دانشجويان در عرصه فناوري نيز هستيم.
/// ضرورت فعال سازي دانشجويان در عرصه فناوريبه گزارش خبرگزاري صدا و سيما، دكتر مسعود فلاحي خشكناب در مراسم گراميداشت هفته پژوهش با بيان اين كه دانشگاه علوم توانبخشي و سلامت اجتماعي در محور طرح هاي اثرگذار در بين دانشگاه هاي تيپ 2 علوم پزشكي كشور، حائز رتبه اول شده است، افزود: دو نوع ارزشيابي با عنوان طولي و عرضي انجام شده است كه با توجه به ارزشيابي طولي به معناي مقايسه عملكرد خودمان از گذشته تا اكنون و همچنين ارزشيابي عرضي به معناي مقايسه خودمان با مراكز مشابه در سطح كشور، از موقعيت خوبي برخورداريم.
 
وي گفت: در محور توليد دانش، امتيازات ما در مجموع، پيشرفت خوبي داشته و براي اولين بار بالاترين نمره را در بحث طرح هاي اثرگذار در بين دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور اخذ كرديم و 500 امتياز از 4000 امتياز را دريافت كرديم كه حاصل زحمات فراوان محققان و همكاران معاونت تحقيقات دانشگاه است.
 
آقاي فلاحي با ارائه جدول عملكرد پژوهشي در سه سال اخير، افزود: خوشبختانه در مباحث طرح پژوهشي شاهد حمايت مطلوب دكتر خانكه رئيس سابق دانشگاه و دكتر حسيني سرپرست كنوني دانشگاه هستيم كه اميدواريم در جذب گرنت در سال 1401 نيز تلاش بيشتر و نتايج بهتري داشته باشيم.
 
وي همچنين از افزايش طرح هاي مصوب مراكز تحقيقاتي خبر داد و گفت: در طرح هاي كميته تحقيقات دانشجويي نيز بايد فعالسازي دانشجويان را در اولويت قرار دهيم، ضمن آنكه خوشبختانه كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه در كنگره ملي تحقيقات دانشجويي اردبيل حائز رتبه برتر شد و با توجه به اينكه كميته تحقيقات دانشجويي به تازگي كميته تحقيقات و فناوري دانشجويي نامگذاري شده، درصدد فعالسازي دانشجويان در عرصه فناوري نيز هستيم.
 
آقاي فلاحي با اشاره به وضعيت مطلوب كارگاه هاي اخلاق، كارگاه هاي آموزشي، ارتقاي سامانه پژوهان و ... افزود: مركز تحقيقات مديريت رفاه اجتماعي از حيث تعداد مقالات و طرح هاي پژوهشي، بيشترين جذب گرنت را داشته و اميدواريم در سال هاي آتي شاهد موفقيت ساير مراكز تحقيقاتي باشيم.
 
وي، فعاليت و عملكرد مراكز تحقيقاتي دانشگاه علوم توانبخشي و سلامت اجتماعي را در مقايسه با سه سال گذشته، مطلوب دانست و گفت: عملكرد مديريت اطلاع رساني پزشكي و منابع علمي، مديريت فناوري سلامت و ترجمان دانش هم مطلوب است و اميدواريم با توجه به اهميت فناوري، در بحث مديريت فناوري سلامت شاهد مشاركت حداكثري استادان و دانشجويان باشيم.
 
وي، تجديد چاپ كتاب هاي اختصاصي دانشگاه علوم توانبخشي و سلامت اجتماعي را موضوعي ارزشمند دانست و افزود: اين نكته بيانگر توان اعضاي هيات علمي است كه نشان مي دهد كتاب هاي تجديد چاپ شده عناوين مشابهي ندارند و كاربردي هستند.
 
معاون تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم توانبخشي و سلامت اجتماعي همچنين تاليف كتاب «استاندارد هاي كتابخانه هاي بيمارستاني دانشگاه» را كه براي نخستين بار در كشور كاركنان حوزه پژوهش در آن نقش آفريني كرده اند، ارزشمند دانست.
 
فلاحي با اشاره به ميزان استنادات به مقالات مجلات اين دانشگاه، گفت: استنادات مقالات ما در اسكولار پيشرفت خوبي داشته و اميدوارم شاهد نتايج پرباري باشيم.
 
آقاي فلاحي با اشاره به ماموريت هاي دانشگاه علوم توانبخشي و سلامت اجتماعي در حوزه فناوري، ادغام فعاليت هاي آموزشي، پژوهشي و فناوري، تقويت مراكز باليني از حيث پژوهشي و فناوري، رويكرد فعاليت هاي بين المللي، بين بخشي و چند مركزي، رويكرد موضوع محور به جاي رشته محوري و رويكرد دپارتمان محور را از جمله سياست ها و استراتژي هاي اتخاذ شده جهت ارتقاي پژوهش و فناوري در اين دانشگاه دانست.
 
وي در خصوص استراتژي هاي اتخاذ شده جهت ارتقاي پژوهش و فناوري در اين دانشگاه، گفت: توانمندسازي اعضاي هيات علمي، كارشناسان و دانشجويان، تقويت فناوري در حوزه هاي استادان و دانشجويان، پايان نامه هاي محصول محور و طرح هاي پژوهشي اثرگذار نيز در اين عرصه مهم هستند.
 
آقاي فلاحي، توجه به فرا تحليل داده هاي موجود در سامانه هاي دانشگاه و مقايسه گروه ها و مراكز تحقيقات بر اساس شاخص هاي مختلف را به عنوان برخي ديگر از سياست ها و استراتژي هاي اتخاذ شده در جهت ارتقاي پژوهش و فناوري عنوان كرد.
 
معاون تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم توانبخشي و سلامت اجتماعي گفت: حوزه معاونت تحقيقات و فناوري از حوزه هاي تخصصي و زمانبر است و كسب موفقيت ها و آمار هاي مطلوب، بيانگر زحمات همكاران، استادان و كارشناسان حوزه پژوهش و فناوري است كه اميدواريم با توجه به ماموريت هاي دانشگاه، شاهد كسب امتيازات بالاتر و موفقيت هاي بيشتر باشيم.
   تاریخ: ۱۶:۴۳ - ۰۲/۱۰/۱۴۰۱   بازدید: ۳۴