دریافت اطلاعات ...
 
روابط عمومی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
پنج شنبه ۶ مهر ۱۴۰۲

سالمندی مازندرانی ها را تهدید می کند
 
مطالعه آمارها و مستندات نشان می دهد که شاخص های سالمندی استان مازندران از میانگین سالمندی کشور فراتر رفته و به دلیل نرخ پائین ازدواج و تولد و مهاجرت نیروی جوان، شدت سالمندی در استان افزایشی است. مازندران هم اکنون در ردیف 5 استان پیر کشور قرار گرفته و جالب اینکه از لحاظ تعداد جمعیت زیر 14سال در ...
سالمندی مازندرانی ها را تهدید می کند تهدیدات سالمندی جمعیت موضوع جدیدی نیست و جامعه شناسان بارها به چالش های جمعیت جوان و سالمند کشور اشاره کرده اند؛ اصطلاح «پنجره جمعیتی» که یک مقوله کمّی جمعیت است، کلیدواژه آشنای فرصت ها و تهدیدهای جمعیتی است.

فرصتی طلایی اما محدود با پتانسیل موجود برای جبران و بهبود شرایط که هم چون پنجره ای به روی کشور گشوده می شود و تهدیدی هشدارگونه در اینکه پنجره جمعیتی برای همیشه باز باقی نمی ماند بنابراین باید از ظرفیت جمعیت جوان در عرصه های ازدواج و فرزندآوری، اقتصادی و شغلی، آموزشی و تحصیلی و غیره ‏بهره برد چراکه می تواند جامعه را با چالش های جدی و فزاینده مانند افزایش و گسترش بیکاری، بیماری، طلاق، مهاجرت ‏متخصصان، جرایم، ناامنی، فحشا، خشونت و ناآرامی های سیاسی و اجتماعی مواجه کند.

مفهوم پنجره جمعیتی بدان معناست که خوشبختانه کشور هنوز دارای ساختار سنی جمعیت جوان ‏است که فرصت استثنایی و پتانسیل ارزشمندی را برای توسعه و رشد اقتصادی جامعه فراهم می آورد ‏منوط به اینکه برنامه ریزی ها و سیاست گذاری های مناسب با نگاه علمی و ‏تخصصی و بهره مندی از متخصصان با دغدغه مندی بیشتر تحقق یابد.

بر اساس گزارش ها از سال 1415 ساختار سنی جمعیت ایران تبدیل به هرم سنی سالمندمحور می شود. مطابق آخرین سرشماری کشور، 11.41 درصد جمعیت استان مازندران یعنی حدود 300 هزار ‏نفر را سالمندان 60 سال و بالاتر تشکیل می دهند که این آمارها در دوره های سرشماری قبلی روند صعودی دارد.

تعریف سازمان ملل متحد می گوید اگر نسبت سالخوردگی جمعیتی بالاتر از 7 درصد باشد، ‏جمعیت آن منطقه سالخورده است؛ در نتیجه نه تنها جمعیت کشور سالخورده بوده بلکه مازندران با آماری بالاتر از میانگین کشوری، هرم سنی سالمندمحور را تجربه کرده و به دلیل نرخ پائین ازدواج و تولد و مهاجرت نیروی جوان، شدت سالمندی در استان افزایشی است. مازندران هم اکنون در ردیف 5 استان پیر کشور قرار گرفته و جالب اینکه از لحاظ تعداد جمعیت زیر 14سال در رده سی ام استان های کشور قرار دارد.

یک جامعه شناس و فعال اجتماعی در این ارتباط می گوید: با توجه به اینکه اکثریت جوانان و میانسالان مازندران در حال حاضر دارای مسکن، شغل و اقتصاد پایدار نیستند، پس پیش بینی می شود این نسل زمانی که سالمند شوند دچار مشکلات عدیده معیشتی به عنوان ‏جمعیت مصرف کننده گردند.

سعدیه سهرابی، در گفت وگو با ایسنا افزایش بی رویه متولدین دهه 60 در کنار بی برنامگی سیاستمداران برای خیل متولدین این دوره را سبب بروز مشکلاتی چون ازدواج و تعداد فرزندان کم دانست و گفت: پدیده تک فرزندی در انواع خانواده های سنتی، مدرن، مرفه، کم درآمد، شهری و روستایی مشاهده می شود و اگر جامعه برای این نوع سبک زندگی ملاحظاتی را در نظر نگیرد در آینده دچار چالش های ‏متعدد خواهد شد.‏

سهرابی با بیان اینکه افزایش جمعیت سالمند مازندران بدون تردید موجب کاهش نیروی مولد اقتصادی و افزایش نیروی غیرفعال مصرف کننده در جامعه خواهد ‏شد، اظهار کرد: سالمندان نه تنها از لحاظ خدمات، بار مضاعفی بر دوش نسل جوان خواهند گذاشت ‏بلکه حتی ممکن است مازندران در زمینه کار و اشتغال با چالش کمبود نیروی مولد مواجه شود.

در پایان لازم است ذکر شود، بر اساس آخرین مستندات نرخ رشد جمعیت کشور از 3.91 درصد در سال 1365 به 76 صدم درصد در سال 1400 رسیده و این روند نزولی نگران کننده همچنان تداوم دارد. بنابراین بهترین فرصت طی چندسال آتی، بهره گیری از پنجره جمعیتی کنونی است.

انتهای پیام
منبع خبر:
ایسنا
   تاریخ: ۰۹:۰۹ - ۰۶/۰۳/۱۴۰۲   بازدید: ۳۹