دریافت اطلاعات ...
 
روابط عمومی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
شنبه ۵ اسفند ۱۴۰۲

فراخوان راه اندازی مرکز ساماندهی کودکان کار ویژه دختران
 
اداره بهزیستی آذربایجان شرقی در نظر دارد به منظور ارتقاء خدمات رسانی به این قشر از کودکان، اقدام به راه اندازی مرکز ساماندهی کودکان کار ویژه دختران در شهر تبریز نماید.
فراخوان راه اندازی مرکز ساماندهی کودکان کار ویژه دختران
اداره بهزیستی آذربایجان شرقی در نظر دارد به منظور ارتقاء خدمات رسانی به این قشر از کودکان، اقدام به راه اندازی مرکز ساماندهی کودکان کار ویژه دختران در شهر تبریز نماید.
فراخوان راه اندازی مرکز ساماندهی کودکان کار ویژه دخترانبه گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز آذربایجان شرقی سازمان بهزیستی به استناد مصوبه شماره 70/604مورخه 1378/3/25شورای عالی اداری کشور در خصوص ساماندهی کودکان خیابانی (افراد زیر 18 سال ) و آئین نامه ساماندهی کودکان خیابانی مصوب به شماره 227170/ 32386 مورخ 1384/5/3 هیئت وزیران در جلسه مورخ 1384/4/26 متولی ساماندهی کودکان کار وخیابانی (افراد زیر 18 سال) است.

بر این اساس اداره بهزیستی استان در فراخوانی اعلام کرد: به منظور ارتقاء خدمات رسانی به این قشر از کودکان با استفاده از ظرفیت های مردمی و سرمایه های اجتماعی و بهره گیری از توانمندی های بخش غیر دولتی، اقدام به راه اندازی مرکز ساماندهی کودکان کار (شبانه روزی) ویژه دختران در شهر تبریز می نماید، بدین منظور از موسسات خیریه و اشخاص حقوقی واجد شرایط ذیل به منظور تاسیس و اداره و راه اندازی این مرکز دعوت به همکاری می کند:

- نگهداری شبانه روزی از کودکان بی سرپرست و خیابانی و ارائه خدمات به افراد آسیب دیده و در معرض آسیب می بایست از اهداف مندرج در اساسنامه موسسه خیریه باشد.

-دارای توانمندی اقتصادی بوده و به منابع دولتی وابسته نباشد.

-دارای حسن سابقه باشد.

- به منظور آگاهی کار با جامعه هدف، دستورالعمل مربوطه را بطور کامل مطالعه و شرایط آن را پذیرفته باشد.

کلیه موسسات غیر دولتی و واجد شرایط فوق می توانند از تاریخ 1402/7/20 لغایت 1402/8/20 بمدت یکماه به صورت حضوری در خواست خود را به اداره کل بهزیستی استان معاونت مشارکت های مردمی به نشانی تبریز، چای کنار، جنب پارک مسافر ارائه نمایند.
   تاریخ: ۱۱:۱۶ - ۱۹/۰۶/۱۴۰۲   بازدید: ۶۴