دریافت اطلاعات ...
 
روابط عمومی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
یکشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۳

مثبت نگری به زندگی رنگ می دهد
 
کارشناس سلامت روان دانشگاه علوم پزشکی همدان گفت: مفهوم توجه مثبت، مفهومی مشابه جعبه مدادرنگی است که به دنیای پیرامون رنگ و لعاب می دهد و در هر وضعیت، می توان با اضافه کردن رنگ های روشن، آن را درخشان تر ساخت.
به گزارش وب دا همدان، پروانه ابراهیمی به مناسبت هفته بهداشت روان در گفت وگو با خبرنگار ما با بیان اینکه بر اساس تعریف بهداشت جهانی سلامت روان به معنی رفاه کامل جسمانی، روحی و اجتماعی و نه فقدان بیماری یا ناتوانی است، عنوان کرد: می توان گفت سلامت روان حالتی از بهزیستی است که در آن فرد به توانایی های خود پی می برد.
وی افزود: فردی که از سلامت روان برخوردار باشد می تواند با استرس های عادی زندگی کنار بیاید، بر اطرافیان و دوستان خود اثرگذار باشد و همچنین می تواند نقش های اجتماعی اش را به خوبی ایفا کند.
کارشناس سلامت روان دانشگاه علوم پزشکی همدان ضمن اشاره به عوامل مؤثر بر سلامت روان از دیدگاه مثبت گرا، اظهار کرد: روان شناسی مثبت گرا، روان شناس را به بررسی بیماری ها، آسیب ها و ضعف ها محدود نمی کند و به بحث پیشگیری و ارتقا سلامت روان می پردازد، به زبان ساده هدف روان شناسی مثبت کمک به شکوفایی افراد در زندگی، جوامع و جهان است.
ابراهیمی با بیان اینکه روان شناسی مثبت گرا زمان خود را صرف تفکر به روی موضوعات نظیر نقاط قوت شخصیت، خوش بینی، رضایت از زندگی، خوشبختی، سلامتی، قدردانی، شفقت، عزت نفس و اعتمادبه نفس، خلاقیت، تاب آوری، مدیریت هیجانات، هوش هیجانی و افزایش نقش احساسات مثبت، صفات مثبت انسانی و امید می کند، اذعان کرد: هدف غایی روان شناسی مثبت گرا آن است که به افراد کمک می کند با بهره گیری از شرایط و امکانات موجود توانایی های خود را بارور ساخته و در جهت زندگی بهتر گام بردارند.
وی خاطرنشان کرد: مهم ترین مزیت روان شناسی مثبت گرا این است که قدرت تغییر را به فرد آموزش داده تا پتانسیل شادی در بسیاری از رفتار های روزمره خود را به حداکثر برسانند.
کارشناس سلامت روان دانشگاه علوم پزشکی با بیان اینکه توجه مثبت و منفی از مفاهیم بسیار مهم روان شناسی در حوزه رفتاردرمانی است، اذعان کرد: به بیانی ساده می توان گفت که هر نوع پاداش یا نتیجه ای که باعث شود رفتاری به دفعات تکرار شود؛ متأثر از یک توجه مثبت است.

شیوه تفکر و نمود رفتاری هر فرد کیفیت زندگی او را تعیین می کند

ابراهیمی در ادامه افزود: توجه مثبت رفتاری است که اغلب در دیگری انگیزه ایجاد می کند و به او توان تکرار رفتاری را می دهد که مطلوب مخاطب است و در فرد احساس توانمندی و خودکارآمدی ایجاد می کند.
وی با بیان اینکه شیوه تفکر و نمود رفتاری هر فرد کیفیت زندگی او را تعیین می کند، ابراز کرد: وضعیت روانی، جسمانی و نحوه تجربه درد یا شادی از آرایش ذهنی، روانی و سبک اندیشه ما نشئت می گیرد، هر آنچه ما با وسعت بیشتر، بزرگتر، سالمتر و زیباتر فکر کنیم، زندگی عینی خویش را گسترده تر، عمیقتر و لذت بخش تر می نماییم،
وی در ادامه افزود: مفهوم توجه مثبت، مفهومی مشابه جعبه مداد رنگی است که به دنیای پیرامون رنگ و لعاب می دهد، اما انسان، دائماً طراحی خود را با رنگ خاکستری رنگ آمیزی می کند و بدین ترتیب در بیشتر موقعیت ها، تصویرش سرد و دلگیر به نظر می رسد، بالاخره در هر وضعیت، می توان با اضافه کردن رنگ های روشن، آن را درخشان تر ساخت.
کارشناس سلامت روان دانشگاه علوم پزشکی گفت: درواقع، این شیوه تفکر و نمود رفتاری ما است که کیفیت زندگی ما را تعیین می کند، در این مفهوم، نقش توجه و نگرش خصوصاً گونه مثبت آن، به عنوان فرایندی رفتاری شناختی و گویای عملکرد مغزی است که امکان متمرکزشدن مثبت بر جنبه های خاصی از اطلاعات بینایی یا شنیداری یا هر حس دیگری را به وسیله مهار موارد ناخواسته به انسان می دهد.

کپی

گروه خبری : حوزه ریاست,اخبار سلامت خبرنگار :

آرشیو اخبار
خانه
   تاریخ: ۱۳:۱۰ - ۱۹/۰۷/۱۴۰۲   بازدید: ۳۳۸